Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.5.2024
Innovative – Simulation Pedagogy for Academic Development (iSPAD)

Innovative – Simulation Pedagogy for Academic Development (iSPAD)

Kansainvälisessä iSPAD-hankkeessa kehitetään simulaation hyödyntämistä sairaanhoitajien koulutuksessa. Hankkeen pääkoordinaattori on Maltan yliopisto. Mukana yhteistyössä on kahdeksan muuta korkeakoulua, joista neljä on Suomesta.

Hankkeessa tuotetaan simulaatio-skenaariopaketti NURSE-KIT. Paketti sisältää kolme skenaariota, yhden kullekin sairaanhoitajakoulutuksen lukuvuodelle:

1. lukuvuosi: terve ihminen, jolla on riskitekijöitä terveydessä 

Ympäristönä on kotihoitoympäristö. Ryhmän vetäjänä toimii University College Dublin, National University of Ireland, Dublin (Irlanti). Muina jäseninä ovat Turun ammattikorkeakoulu ja Universita degli Studi del Molise (Italia).

2. lukuvuosi: pitkäaikaispotilaiden seuranta, omahoidon tukeminen

Ympäristönä on terveysasema. Ryhmän vetäjänä toimii University College Dublin, National Univeristy of Ireland, Dublin (Irlanti) ja muina jäseninä Lahden ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

3. lukuvuosi: monisairaan akuuttipotilaan hoitotyö

Ympäristönä on kotiympäristö. Ryhmän vetäjänä toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja muina jäseninä ovat Hogskolen i Oslo og Akershus ja Middlesex University Higher Education Corporation (Englanti).

Opintojen edetessä skenaariot syvenevät ja vaatimustaso kasvaa. Skenaarioita testatataan käytännössä hankkeen aikana.

Lisäksi hankkeen aikana järjestetään Simulation Champion -ohjaajakoulutus, josta päävastuussa ovat Maltan yliopisto ja Lahden ammattikorkeakoulu.