Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 5.4.2018
Inside the Box

Inside the Box

Inside the Box-hanke menee suoraan ytimeen, yrityksen sisälle etsien ja luoden kohdeyritykselle sopivia digioivalluksia, joiden avulla yritys toteuttaa onnistuneen ja vaikuttavan digiloikan, kehitysprojektin. Toimenpiteiden lähtökohtana ovat osaavat ja kokeneet työntekijät. Kehitystoimenpiteet sisältävät työn tekemisen uudelleenjärjestelyä ja uusia toimintatapoja sekä niiden johtamiseen liittyviä menetelmiä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa pk-sektorin digitalisaation nykytilaa, tuottaa joukko tapoja, jotka mahdollistavat tehokkaan digiloikan toteutuksen ja onnistuneen lopputuloksen sekä kehittää yhteistoiminnallinen palveluväylä kaikkien yritysten hyödynnettäväksi.

Tavoitteet toteutetaan seuraavien toimenpiteiden avulla:

1. Kartoitetaan yritysten digitaaliset ratkaisut ja hyväksi havaitut käytännöt, analysoidaan hankkeessa pilotoitavien asiakasprojektien toteutus ja vaikutus yrityksessä sekä luodaan näistä kartta toimintoja, joita yritykset voivat hyödyntää hakiessaan kasvua, kannattavuutta ja kansainvälistä kauppaa.

2. Kehitetään 40 yritykselle innovatiivisia digitalisaation hyötykäyttöön perustuvia ratkaisuja.

3. Suunnitellaan ja toteutetaan digiloikka-palvelu, joka haastaa mikro- ja pk-yritykset kehittämään omia digitaalisia ratkaisuja tuottavammaksi.

4. Levitetään hankkeen tulokset alueen yrityksille (160 pk-yritystä) neljässä seminaarissa sekä jalkautetaan digiloikkapalvelu osaksi aluetoimijoiden toimintaa.

5. Viestitään hankkeen toiminnasta, yhteistyömahdollisuuksista ja tuloksista hyödyntäen sosiaalista mediaa sekä hanketoimijoiden verkostoja

Hankkeen tuloksena on:

1. Digitaalisiin ratkaisuihin liittyvä uusi osaaminen, jolla parannetaan kasvua, kannattavuutta, kansainvälistymistä, työn sujuvuutta ja työhyvinvointia.

2. Yritysten muutoskyvyn tukeminen keskittymällä yritysten arvokkaimpaan resurssiin eli työntekijöihin ja heidän osaamiseensa, toiminnan onnistuneeseen muutokseen ja kilpailukyvyn parantumiseen.

3. Uusien ketterien, vaikuttavien ja tuottavuutta parantavien digitaalisten ratkaisujen toimivuuden ja hyötyjen osoittaminen yrityksille ja muille kumppaneille muutoksen toteuttamiseksi.

4. Pk-sektorin digitalisaation nykytilan vahvistuminen.