Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 5.4.2018

INTENSE – International Entrepreneurship Skills in Europe

INTENSE-hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä kansainvälistymään ja löytämään uusia kansainvälisiä kontakteja partnerimaista. Kohteena ovat pienet ja keskisuuret yritykset. Opiskelijat työskentelevät yrityscaseissa ja pyrkivät auttamaan yrityksiä niiden kansainvälistymisessä. Hankkeessa mitataan myös osallistujien innovaatiokompetensseja.

Hankkeessa laaditaan 15 opintopisteen laajuinen englanninkielinen kansainvälistymiseen ja projektityöskentelyyn liittyvä opetusmateriaali, joka on aluksi tarjolla hankkeen partnereille. Myöhemmin opetusmateriaalin on tarkoitus olla julkisesti käytettävissä missä tahansa oppilaitoksessa.

Yritysten ja opiskelijoiden yhteistyöskentelyä suunnitellaan ja pilotoidaan ensin pienen opiskelijaryhmän ja muutaman yrityksen kesken. Varsinaisessa toteutusvaiheessa pyritään saamaan kussakin partnerikoulussa mukaan noin 25 opiskelijaa ja toimeksiannot viideltä eri yritykseltä. Toimeksiannot liittyvät yritysten kansainvälistymiseen: vientiin ja tuontiin.

Toimeksiannoissa ideana on se, että jos esimerkiksi suomalainen yritys on kiinnostunut markkinoista jossakin partnerimaassa, voivat sikäläiset opiskelijat auttaa suomalaista opiskelijaryhmää tietojen keräämisessä ja päinvastoin. Hankkeen tuloksena paranevat myös opiskelijoiden kansainvälitysmisvalmiudet ja työelämäyhteistyötaidot.

Varsinaisen toteutuksen yhteydessä mitataan sekä opiskelijoiden että opettajien innovaatiokompetensseja FINCODA barometriä käyttäen.

Hankkeesta voi lukea lisää Journal of Excellence in Sales -lehdessä julkaistusta jutusta.

ERASMUS+.jpg