Sivu päivitetty 9.3.2018
INTOKE – Infran tietomallien osaamisen kehittäminen

INTOKE – Infran tietomallien osaamisen kehittäminen

INTOKE-hankkeen tavoitteena on yleisen tietomalliosaamisen lisääminen infra-alalla niin hankinnassa, suunnittelussa, rakentamisessa kuin ylläpidossakin. Hankkeessa luodaan tietomallintamisen alueellinen osaamisverkosto infrarakentamiseen.

Rakennusalalla on käynnissä kansainvälisesti mittava ja täydellisesti koko rakentamisen kenttää uudistava muutos eli siirtyminen entisestä piirustuksiin perustuvasta toiminnasta nykyaikaiseen tietoteknologian mahdollistamaan mallipohjaiseen toimintatapaan.

INTOKE-hankkeen tavoitteena saada pysyvä osaamispohja tietomallipohjaiselle toimintatavalle infra-alalle Varsinais-Suomessa ja samalla vastata lisääntyneeseen infra-alan tietomalliosaamisen kysyntään Etelä-Suomen alueella. Samalla on tarkoituksena kehittää tietomallipohjaisia toimintatapoja ja lisätä ymmärrystä tietomallien hyödyistä infra-alan toimijoiden keskuudessa, jolloin yrityksen tietomalliosaamisen lisääntymisen ansiosta yrityksen kilpailukyky säilyy ja yritys voi jopa saavuttaa kilpailuedun.

Tähän päämäärään päästään kolmen eri toimenpidekokonaisuuden kautta:
• Projektin osanottajien koulutus ja valmennus
• Pilottikohteiden seuranta
• Kehittämistehtävät

Hankkeen pysyvänä tuloksena syntyy Varsinais-Suomeen osaamista sekä suunnittelun että rakentamisen tietomalleista ja niiden hyödyntämisestä. Ilman vahvaa panostusta alan murrosvaiheessa tulee pk-yritysten työllistävä vaikutus heikkenemään ja osaaminen tulee keskittymään vain isoihin yrityksiin. Projektin tavoitteena on taata Varsinais-Suomessa infra-alalla toimivien pk-yritysten toiminta jatkossakin.