Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.5.2024
Jatkuvan oppimisen alueellinen ekosysteemi

Jatkuvan oppimisen alueellinen ekosysteemi

Hankkeen tavoitteena on luoda Varsinais-Suomen jatkuvan oppimisen strategia sekä rakentaa sitä toteuttava alueellinen jatkuvan oppimisen ekosysteemi. Hanke perustuu laajaan maakunnalliseen yhteistyöhön ja yhteisesti havaittuun tarpeeseen jatkuvan oppimisen palvelujen paremmasta koordinoinnista. Toimivat ja saavutettavat jatkuvan oppimisen palvelut ovat välttämättömiä sekä maakunnan muutosjoustavuuden että sen kilpailu- ja innovaatiopotentiaalin kannalta; muutosjoustavuus edellyttää työvoiman ketterää horisontaalista siirtymistä alalta toiselle saman vaativuusasteen työtehtävissä, kilpailu- ja innovaatiokyky puolestaan työvoiman vertikaalista siirtymistä korkeamman tuottavuusasteen tehtäviin. Yksilötasolla taas kaikille mahdollistuva jatkuva oppiminen on oleellinen tekijä henkilökohtaisen potentiaalin saavuttamisen, hyvinvoinnin luomisen ja osallisuuden kannalta. 

Hanke rakentuu kolmen teeman ja niiden alle sijoittuvien kahdeksan työkokonaisuuden varaan seuraavasti:

A.JATKUVAN OPPIMISEN PALVELUJEN SUUNTAAMINEN

Tk 1. Työelämäelevanssi, elinvoima ja työllisyys
Tk 2. Ennakointitiedon hyödyntäminen jatkuvan oppimisen koulutussuunnittelussa
Tk 3. Jatkuvan oppimisen ohjaus- ja tukipalvelut

B. JATKUVAN OPPIMISEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN
Tk 4. Vapaa sivistystyö jatkuvan oppimisen palveluntuottajana
Tk 5. Ammatillinen koulutus jatkuvan oppimisen palveluntuottajana
Tk 6. Korkeakoulut jatkuvan oppimisen palveluntuottajana
Tk 7. Ruotsinkielinen jatkuvan oppimisen palvelupolku

C. JATKUVAN OPPIMISEN STRATEGIATYÖ
Tk 8. Jatkuvan oppimisen alueellinen ekosysteemi

Teemoista JATKUVAN OPPIMISEN PALVELUJEN SUUNTAAMINEN kattaa työkokonaisuudet, joissa kehitetään toimintamalleja eri lähteistä saatavan tiedon käyttämiseksi jatkuvan oppimisen palvelujen järjestämisessä ja parannetaan palvelujen kohderyhmäosuvuutta sekä niihin liittyviä ohjauksen ja tuen palveluja. 

JATKUVAN OPPIMISEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN -teemassa rakennetaan koulutusasteittain keskenään keskustelevia yhteistyöverkostoja, joiden tehtävä on koordinoida koulutuksen järjestäjien toimintaa koulutusasteittain palvelujen saatavuuden ja kattavuuden sekä resurssien tarkoituksenmukaisen suuntaamisen varmistamiseksi. Teemaan kuuluu myös ruotsinkielisten jatkuvan oppimisen palvelujen saatavuuden varmistaminen. 

JATKUVAN OPPIMISEN STRATEGIATYÖ puolestaan varmistaa työkokonaisuuksien ja teemojen välisen yhteistyön sekä rakentaa osin näiden tuloksiin perustuen jatkuvan oppimisen maakunnallisen strategian, jota toimeenpanee niin ikään teemassa rakennettava alueellinen ekosysteemi.

Turun ammattikorkeakoulu vastaa työkokonaisuudesta, jonka keskiössä ovat korkeakoulut jatkuvan oppimisen palveluntuottajina. 

EU logo