Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.4.2018
Kaasun liikennekäyttö pohjoisella kasvuvyöhykkeellä

Kaasun liikennekäyttö pohjoisella kasvuvyöhykkeellä

Kaasutaloudella tarkoitetaan metaanin eli maakaasun ja biokaasun tuotantoa, varastointia, kuljetusta ja käyttöä. Suomessa kaasuinfrastruktuuri rakentuu kaasuputkien ja LNG-terminaalien ympärille. Liikenteessä kaasun käyttö on vielä melko vähäistä. Hankkeen päätavoitteena on parantaa kaasun liikennekäytön edellytyksiä valtakunnallisesti asetettujen tavoitteiden suuntaan.

Hanke tavoittelee kaasutankkausasemaverkoston ja -logistiikan kehittämistä ja kaasuajoneuvojen määrän lisäämistä. Samalla paranevat kaasuliiketoiminnan mahdollisuudet. Tavoitteet edellyttävät tietoisuuden lisäämistä kaasun liikennekäytöstä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on EU:n ja kansallisten biopolttoaine- ja vähähiilisyystavoitteiden saavuttaminen.

Mukana olevat seudut kartoittavat omilla alueillaan kaasutalouden lähtökohdat, edellytykset, tarpeet ja toimijat. Alueille määritellään tavoitteita kaasuautoilun ja liikennetankkausverkoston kehittämiseksi. Lisäksi laaditaan seutukohtaiset kaasutalouden toteuttamissuunnitelmat. Hanketta koordinoidaan kansallisesti seutukuntien yhteistyön varmistamiseksi ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi.

Turun ammattikorkeakoulu toteuttaa Turun seudun osuutta yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.