Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.7.2024
KAPU - Kattavammat pyöräilyverkostot ja palvelut yhteistyöllä

KAPU - Kattavammat pyöräilyverkostot ja palvelut yhteistyöllä

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja välittää tietoa pyörämatkailijoiden ja arkipyöräilijöiden matkojen keskeisimmistä kehittämistarpeista kunnille, yrityksille sekä pyörämatkailun ja -liikenteen kehittäjille.
Haasteina pyörällä liikkujalla voivat olla mm. puutteelliset opasteet ja informaation saanti, turvallisten pyöräväylien puute, joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhdistämismahdollisuuksien tai peruspalveluiden kuten wc-tilojen ja vesipisteiden puute. Tarkkaa tietoa ei kuitenkaan ole, kuinka paljon mikäkin puutteellisuus vaikuttaa pyörämatkailijan valintoihin. Hankkeessa selvitetään pyöräilykokemuksen pullonkauloja, ts. tekijöitä, jotka hidastavat matkaa tai estävät sen kokonaan sekä mitä näille haasteille voitaisiin tehdä. 

Hankkeen toimenpiteet:

  • Toteutetaan nykytila-analyysi pyörämatkailun olosuhteiden, palveluiden ja niiden saavutettavuuden osalta valituilla reiteillä. 
  • Lähetetään kokeiluryhmiä arvioimaan palveluiden ja reittien olosuhteita hankkeessa tarkemmin määriteltävillä pyöräilyreiteillä. Tätä varten kehitetään tarkistuslista arviointia varten. Samalla toteutetaan viestinnällinen kampanja. 
  • Tuodaan yhteen paikallisia palveluntarjoajia, maanomistajia ja kuntien edustajia keskustelemaan sekä etsimään ja kehittämään ratkaisuja pyörämatkailijan palvelujen parantamiseksi. Tavoitteena on lisätä esimerkiksi Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksen hyödyntämistä.
  • Maakunnalliseen keskusteluun nostetaan ajankohtaisia teemoja kuten liikenteen liityntäpisteet saavutettavuuden parantajina, yksityisten ja julkisten tienpitäjien yhteistyömallit kattavampien pyöräilyverkostojen saamiseksi, pyörämatkailijan logististen palveluiden kehittämistarpeet ja pyörämatkailukauden pidentämisen mahdollisuudet.
  • Kehitetään ja innovoidaan pyörämatkailijoiden tarpeet huomioivia palvelumalleja ja laaditaan mukana oleville kunnille kehittämisehdotukset ja arvioinnit valituista kohteista ja autetaan kuntia edistämään niitä.
  • Autetaan kuntia etsimään rahoituslähteitä kehittämiskohteisiinsa sekä verkostoitumaan muiden kuntien ja toimijoiden kanssa.

Hankkeen tuloksena on mm. nykytila-analyysi pyörämatkailun olosuhteista hankealueella, tarkistuslista reittien ja palvelutarjonnan arviointiin, osallistava toimintamalli pyörämatkailun tarpeiden tunnistamiseen, kehittämisehdotuksia mukana oleville kunnille sekä tuoteideakortteja palvelujen kehittämiseksi.
Hankkeen kohderyhmiä ovat kunnat, palveluita tarjoavat yritykset ja kolmannen sektorin toimijat sekä alueelliset matkailuorganisaatiot ja kehittäjät. Hyödynsaajina ovat erityisesti pyöräilevät matkailijat, kuntalaiset sekä paikalliset yritykset.
Hankepartnereina ovat Valonia ja  Turun ammattikorkeakoulu. Kunnista mukana ovat Masku ja Naantali. Hanketta tukevat myös Kustavi, Mynämäki ja Parainen sekä kansallinen Pyörämatkailukeskus.

Kapu_logot.jpg