Sivu päivitetty 26.2.2019
Kesäduunipolku 2030 – nuorten ja työelämän kynnyksen alentaminen

Kesäduunipolku 2030 – nuorten ja työelämän kynnyksen alentaminen

Kesäduunipolku 2030 -hanke vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia. Tavoitteena on
edistää työelämäyhteyden syntymistä jo peruskoulun lopusta lähtien ja ehkäistä näin syrjäytymistä. Hankkeessa hyödynnetään Opi opettamalla -konseptia, jossa jo työelämää kokenut ammattikorkeakoulun tai 2. asteen opiskelija tuutoroi nuorempia opiskelijoita työnhaussa ja antaa vertaistukea työnhakuun.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet kohdistetaan yli 18-vuotiaisiin nuoriin, mutta oheiskohderyhmänä pilotoidaan toimenpiteitä myös 15-18–vuotiaiden nuorten keskuudessa eri koulutustasoilla ja oppilaitoksissa.

Useimmat ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat jo kokeneita työnhakijoita, joille on kertynyt paljon tietoa ja kokemusta työnhausta ja työelämästä.Työnhaun karikoissa kahlannut vanhempi opiskelija osaa paitsi kertoa nuorelle konkreettisesti työnhausta, myös kannustaa ja innostaa nuorta jatkamaan työnhakua mahdollisista haasteista huolimatta.
 
Hankkeessa etsitään lisäksi piilotyöpaikkoja erityisesti alueen pk-yrityksistä, jotka eivät ole perinteisesti tarjonneet kesätyöpaikkoja. Piilotyöpaikkoja etsitään opiskelijavoimin. Erityisesti Turun AMK:n tradenomi- ja insinööriopiskelijat jalkautuvat pk-yrityksiin ja etsivät yhdessä yrityksen kanssa nuorille soveltuvia lyhytkestoisia
töitä.

Konkreettisena toimenpiteenä hankkeessa luodaan kestävään liiketoimintaan perehdyttävät käytännönläheiset perustietopaketit nuorille ja pk-yrityksille.

Hanke paitsi vahvistaa näiden kohderyhmien tulevaa asemaa työmarkkinoilla, myös edistää yrittäjien valmiuksia palkata nuoria eripituisiin työelämäjaksoihin, kuten esimerkiksi kesätöihin.

Työnhaun osaamisen kasvattaminen kasvattaa nuorten työmarkkinakelpoisuutta ja auttaa vähentämään syrjäytymistä ja nuorisotyöttömyyttä lisäämällä mm. ihmissuhdetaitoja, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, itseluottamusta ja työnhakuun liittyvää aloitekykyä.