Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 5.4.2018
Kevyesti kasvuun – Yrityksen sisäisellä Startup-ajattelulla kohti kokeilevaa ja tuottavaa työelämää

Kevyesti kasvuun – Yrityksen sisäisellä Startup-ajattelulla kohti kokeilevaa ja tuottavaa työelämää

Hankkeen kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritykset, jotka tarvitsevat tukea teknologian haltuunotossa tai uudistumista toimintatavoissaan kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan osallistujien eri sukupuolten mahdolliset erilaiset kehittämisen tai oppimisen tarpeet.

Hankkeen välillisenä tavoitteena on lisätä henkilöstön osaamissta, kehittää organisaation oppimista ja arvontuotantoa sekä säilyttää nykyiset työpaikat. Pidemmän aikavälin tavoitteena on juurruttaa yritysten normaaliin toimintatapaan Startup-ajattelun nopeat ideoinnit ja kokeilut, oman toiminnan jatkuva analysointi työn tekemisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Lisäksi mahdollistetaan verkostomaisen yhteiskehittämisen menetelmien leviäminen yritysten kesken. Hankkeen tuloksina yrityksiin saadaan yrittäjämäistä tiimikulttuuria ja yhteiskyvykkyyttä innovaatioihin, kumppanuusverkostoja ja osaamista verkostotoimintaan. Lisäksi henkilöstö kykenee tunnistamaan tietoteknisten työkalujen tuomia mahdollisuuksia, ja kynnys uudenlaisen arvontuotannon ideoitiin ja kokeiluun madaltuu.

Hankkeessa kehitetään yrityksen ajattelumallia vanhasta hierarkkisesta johtaja-työntekijä-ajattelusta kohti verkostomaista ja kyvykkyyksiin perustuvaa mallia. Lean Startup -mallilla saadaan kehitettyä ymmärrystä paremmin toimivasta yhteistyöstä johdon ja työntekijöiden välillä erityisesti verkostoanalyysin työkaluilla. Hankkeen tuloksina työntekijät osaavat kiinnittää huomiota niin henkilökohtaisella kuin tiimitasolla työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ohjaamalla työntekijöitä objektiivisten mittareiden kautta tunnistamaan omaa hyvinvointiaan, työhyvinvoinnin merkitystä työn tuottavuuteen ja omaan jaksamiseen työssä.

Työhyvinvointi on hankkeeseen sisäänrakennettu teema; kaikessa kehittämistyössä lähtökohtana on se, miten valittu kehittämistoimenpide parantaa tiettyä työhyvinvoinnin osa-aluetta yksilö- tai tiimitasolla.