Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 17.12.2020
Kiertotaloudesta liiketoimintaa -koulutus yrityksille

Kiertotaloudesta liiketoimintaa -koulutus yrityksille

Kiertotaloudesta liiketoimintaa -koulutus yrityksille pyrki vauhdittamaan siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen yritysten kouluttamisen avulla. Hanke oli yrityskoulutus, joka järjestettiin kesällä 2020. Turku AMK vastasi hankkeen toteuttamisesta, ja tilaajana sekä rahoittajana toimi Sitra.

Hankkeen tavoitteena oli pilotoida yrityskoulutusmallia, jossa pyrittiin kasvattamaan samanaikaisesti sekä yritysten kiertotalousosaamista että auttamaan kiertotalousliiketoiminnan kehittämisessä. Aikaisemmat koulutukset ovat perustuneet pitkälti osaamisen kehittämiseen, mutta tässä koulutuksessa oli ideana tuoda sen ohelle konkreettinen kehitystehtävä, jossa yrityksen kiertotalousliiketoimintaa kehitettiin. Toinen hankkeen tavoite oli dokumentoida koulutus julkisesti saataville sekä jakaa materiaalit ja koulutusrunko avoimesti muillekin yrityksille ja erilaisille koulutusten järjestäjätahoille varsinaisen koulutusvaiheen jälkeen.

Hanke toteutettiin tilanteessa, jossa koronakriisi oli aiheuttanut merkittävää vahinkoa suomalaiselle elinkeinoelämälle. Sitran tavoitteena oli auttaa suomalaisia yrityksiä luomaan kestävää kasvua kiertotaloudesta, sillä kestävyyskriisi ei kadonnut koronakriisin alta. Tämän poikkeusajankohdan takia koulutus oli osallistuville yrityksille ilmainen.

Koulutus oli tarkoitettu erityisesti rakennetun ympäristön ja teknologia-, prosessi- ja konepajateollisuuden yrityksille ja siihen osallistui lopulta kahdeksan yritystä. Ideana oli opettaa yksilöiden ohella tiimejä, ja sitä kautta yrityksiä.

Koulutus koostui luennoista, harjoitustehtävistä, sparrauksista ja yrityksen omasta kehitystehtävästä. Luennoitsijoina olivat kiertotalouden ja rahoitusinstrumenttien tietäjät ja tuntijat. Kouluttajina ja sparraajina toimivat kiertotalouden ja palvelumuotoilun asiantuntijat. Keskiössä oli koko koulutuksen ajan yrityksen oma kehitystehtävä. Koulutuksen rakenne ja sisältö pohjautuivat Sitran vuonna 2018 julkaistuun kiertotalouden Playbook-työkirjaan (Circular economy business models for the manufacturing industry – Circular Economy Playbook for Finnish SMEs), joka on suunnattu valmistavan teollisuuden yrityksille. Työskentelyssä käytettiin Howspace-alustaa.

Hankkeessa pilotoitu koulutusmalli osoittautui tehokkaaksi ja koulutus sai hyvää palautetta niin yrityksiltä, rahoittajalta kuin kouluttajilta. Koulutuksen kaikki materiaali löytyy sen nettisivuilta.

alt=""