Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 6.5.2024

KOTEK – Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa

Väestö ikääntyy kiihtyvällä tahdilla ja yhä useampi ikääntynyt tarvitsee tukea arjen sujumiseen kotona. Asiakasmäärien lisääntyminen, toimintaympäristöjen pirstoutuminen ja ongelmien monimutkaistuminen edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja ja osaamisen kehittämistä. Yksi lähestymistapa on lisätä nykyteknologian ja siihen liittyvän tieto-taidon hyödyntämistä kotihoidossa.

KOTEK-hankkeessa suunnitellaan ammattikorkeakoulutasoinen erikoistumiskoulutus nykyteknologian käytöstä ikäihmisten kotihoidossa. Yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa tuotetaan uutta tietoa erilaisista terveysteknologisista ja digitaalisista ratkaisuista kotihoidon toimintaympäristössä. Hankkeen taustalla on uuden sote-ratkaisun vaatimukset laadukkaammasta ja laajemmasta ja tehokkaammasta kotihoidosta.

Hanke muodostuu teknologiakartoituksista, koulutusvertailuista, oppimisympäristöjen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä erikoistumiskoulutuksen suunnittelusta.

Turun ammattikorkeakoulu vastaa hankkeessa teknologiakartoitusten vetämisestä. Työpaketissa tehdään kattava kansallinen ja kansainvälinen kartoitus erikoistumiskoulutukseen soveltuvista kotihoidon ja hyvinvoinnin nykyteknisistä laitteista ja palveluratkaisuista.