Sivu päivitetty 18.5.2018

KuPe – Kuntalaisten turvallisuus ja pelastuspalvelujen saatavuus ja kohdistaminen

KuPe-hankkeen tavoitteena on selvittää ne kriittiset menestystekijät, joilla taataan kuntalaisten tasa-arvoiset turvallisuus- ja pelastuspalvelut alati muuttuvassa turvallisuusympäristössä ja resurssien tiukentuessa, erityisesti sote- ja maakuntauudistusta ja siihen liittyvää pelastustoimen uudistamishanketta silmällä pitäen.

Tutkimuksessa tarkastellaan niitä kriittisiä elementtejä, jotka pelastustoimen osalta tulee huomioida rakenneuudistuksissa, jotta kansalaisten ja kuntalaisten turvallisuudesta ei tingitä. On pidettävä huolta, että rakenneuudistuksen ja alati muutosten kohteena oleva pelastustoimen viranomaispalveluiden taso säilytetään muutosprosessissa ja sen jälkeen. Pelastustoimella on myös jatkossa riittävät resurssit ja kyky varautua yllättäviin ja vakaviin kriisitilanteisiin sekä jatkuvasti ylläpitää ja kehittää osaamispohjaansa tulevaisuuden uhkakuvia ja muutostarpeita ennakoiden.

Tutkimuksen keskiössä on pelastustoimi ja siihen liittyen terveystoimen osalta ensihoito, mutta laajassa tarkastelussa ovat mukana myös poliisi ja yhteistoiminnan osalta tulli ja rajavartiolaitos. Lisäksi on välttämätöntä tarkastella myös laajenevaa kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden roolia kokonaisuudessa.
 

kaks.jpg