Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 6.5.2024
KyberVALIOT

KyberVALIOT

KyberVALIOT (Kyberturvallisuuslaboratorio):

Valmistava teollisuus ja IoT-palvelut) keskittyy digitaalisuuden valmistavalle teollisuudelle tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja tuoteturvallisuutta vaarantaviin kyberturvallisuusuhkiin. Lähtökohtana on EU-tason säädösvalmistelu, jolla pk-teollisuuden kyberturvallisuutta ja -luotettavuutta pyritään parantamaan ja varmistamaan, sekä yritysten ilmoittamat kyberturvallisuuden testaustarpeet.

Hankkeessa kehitetään alueelliset innovaatioalustat, jotka sisältävät IoT-kyberturvallisuuslaboratorioiden toiminnot, prosessit sekä liitynnät hankkeen ulkopuolisiin toimijoihin. Innovaatioalustojen fokuksessa on valmistava teollisuus sekä tietoturvalliset IoT-laitteet osana palvelutuotantoa. Tavoitteena on luoda ekosysteemi, joka kykenee tukemaan pk-yritysten IoT-liiketoiminnan kehittämistä. Varsinais-Suomessa kehitetään Salon IoT-kampukselle kyberturvallisuuden testaus- ja oppimisympäristö. Ympäristö pyritään kehittämään sille tasolle, että sertifiointi olisi mahdollista.

Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyvä innovaatioalusta (eli kyberturvallisuuslaboratorio ja sen toimintaan liittyvä palvelumalli) tuo Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson yrityksille mahdollisuuden ottaa huomioon uuden EU asetuksen ja tuotekehitysprosessin aikana. Uuden asetuksen avulla EU tarjoaa myös pk-sektorille standardoidun tavan osoittaa tuotteidensa kyberturvallisuustason.

Hankkeessa esitettävä kyberturvallisuuden arvioinnin innovaatioalusta tukee yrityksiä näiden, ja muiden vastaavien IoT-organisaatioiden käyttöön tarkoitettavien kyberturvallisuutta arvioivien sekä todentavien mittareiden sekä mittausmenetelmien suunnitteluun, luomiseen sekä arviointiin, tavoitteena aikaansaada systemaattinen prosessi, joka on todennettavissa sekä tarvittaessa auditoitavissa.