Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 21.8.2020
Live - Lisää vetovoimaa

Live - Lisää vetovoimaa

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Lounais-Suomessa ja Satakunnassa tekniikan alojen vetovoimaa sekä edistää koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymistä oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyössä toteutettavilla toimenpiteillä. Tavoitteena on lisätä nuorten ja heidän vanhempiensa tietoisuutta tekniikan koulutusaloista sekä jatkokoulutusmahdollisuuksista sekä lisätä toisen asteen opinnoissa olevien opiskelijoiden tietoisuutta teollisuuden tarjoamista työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksista.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet ovat
– VetoVoimaa teknologia-aloille -hankkeessa kehitettyjen markkinointi- ja vetovoimatoimintamallien pilotointi ja juurruttaminen muilla kuin kone- ja tuotantotekniikan alalla sekä edelleen kehittäminen laajasti tekniikan aloilla,
– kouluasteiden ja koulutusalojen välisten siirtymien sekä työelämään siirtymisen sujuvoittaminen
– opetus- ja ohjaushenkilöstön vahva osallistaminen vetovoimaisuuden kasvattamiseen

Turun ammattikorkeakoulusta hankkeessa ovat mukana kone- ja tuotantotekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka sekä prosessi- ja materiaalitekniikka.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan tekniikan koulutukseen kohdennettua perinteistä- sekä some-markkinointia yläasteen ja toisen asteen opiskelijoille. Ollaan näkyviä nuorille erityisesti opiskelijavalinnan aikaan.
Esimerkiksi teknologiakurssin tapaisia toteutuksia pyritään saamaan myös muille aloille. Lisäksi lisätään ja monipuolistetaan yritysten ja ammattikorkeakoulun välistä konkreettista yhteistyötä.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoista koulutetaan niin sanottuja teknologia-agentteja, jotka vierailevat toisen asteen oppilaitoksissa puhumassa tekniikan opiskelusta ja samalla markkinoivat tekniikan opintoja ammattikorkeakoulussa.