Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.5.2018

Logis – Logistiset ratkaisut teollisuuden sisäisissä ja ulkoisissa materiaali- ja tietovirroissa

Vakka-Suomen seudulla käynnissä oleva positiivinen rakennemuutos ja teollisuuden hyvä tilauskanta edellyttää erittäin hyvin toimivia toimitusketjuja, logistiikan osaamista ja uusia ratkaisuja yritysten sisäiseen ja ulkoiseen toimintaan.

Logis-hankkeen tarkoituksena on tukea tässä tilanteessa yritysten välistä yhteistyötä, tarjota tietoa uusista logistisista ratkaisuista tavara­ ja tietovirroissa sekä toteuttaa yritysten kanssa nopeita kokeiluja erilaisten menetelmien toimivuuden testaamiseksi. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten tietoisuutta työkaluista, joilla ne voivat kehittää tieto- ja tavaralogistiikkaansa. Lisäksi pyritään edistämään logististen ratkaisujen kehittämistä yrityksissä kokeilujen ja pilotointien avulla.  Toimitusketjulle soveltuvia simulointitapoja on tarkoitus testata yrityksistä saatavissa esimerkkitapauksissa. 

Hankkeessa luodaan, kokeillaan ja opitaan uusia toimintamalleja liittyen yritysten sisäiseen tiedonkulkuun, hajautetun toiminnan hallintaan yrityksen sisällä useissa eri toimipisteissä toimivien yritysten osalta ja alihankkijaketjujen logististen ratkaisujen sujuvuuteen.