Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.11.2020
WoHealth – Maahanmuuttajanaisten voimaantumisen tukeminen

WoHealth – Maahanmuuttajanaisten voimaantumisen tukeminen

Wohealth-hankkeessa selvitetään, millaista tukea ja tietoa maahanmuuttajataustaiset äidit tarvitsevat liittyen lapsen hoitoon ja kasvatukseen uudessa kulttuurissa. Lisäksi kartoitetaan kehittämistarpeet, joita neuvolan työntekijät kokevat työskennellessään tämän asiakasryhmän kanssa.   

Vastauksena tuen tarpeisiin koulutetaan muutamia maahanmuuttajataustaisia naisia vertaisohjaajiksi sekä tuotetaan selkokielistä materiaalia tärkeiksi havaituista teemoista (esim. lapsen kasvu ja kehitys).

Olemme koronapandemiasta huolimatta voineet viedä hanketta eteenpäin niin Suomessa kuin Ruotsissa. Vertaisohjaajien koulutus opetuskoti Hovirinnassa toteutettiin alkusyksystä 2020. Mukana oli toistakymmentä naista, joista muutama alkaa toimimaan tukihenkilönä. Opetuskoti Hovirinta tarjoaa tukihenkilötoimintaan tilat ja työnohjauksen. Toiminnan markkinointi alkaa lokakuun 2020 aikana.

Ruotsissa maahanmuuttajanaisten ryhmät ovat kokoontuneet ”hälsokommunikatörien” johdolla. He ovat vertaisohjaajia, joilla on terveysalan koulutus. Ensimmäiset selkokieliset infomateriaalit raskaudesta ja äitiydestä  ovat pian valmiita. 

Selkokieliset esitteet valmistuneet

Ensimmäiset selkokieliset esitteet äitiyteen, vanhemmuuteen ja lastenhoitoon liittyen ovat valmistuneet! Saatavana on tiiviit, selkokieliset esitteet seuraavista teemoista:

  • raskaus
  • raskauden ongelmia
  • synnytyksen alkaminen
  • synnytyksen auttaminen
  • synnytys; kivunlievitys
  • synnytyksen jälkeen
  • lastenneuvolan palvelut Kaarinassa
  • äitiysneuvolan palvelut Kaarinassa
  • perhekeskus sekä
  • Kaarinan lapsiperheiden palvelut.

Esitteet ovat syntyneet vastaamaan tarpeisiin, joita WoHealth-hankkeessa on havaittu. Sekä maahanmuuttajanaiset että äitiys- ja lastenneuvolan henkilökunta kaipaavat selkokielistä materiaalia äitiyden ja vanhemmuuden tueksi.

 

Selkokielisestä materiaalista voivat hyötyä myös muut asiakkaat kuin maahan muuttaneet. Esitteet on laadittu hankkeen suomalais-ruotsalaisessa moniammatillisessa tiimissä, hyödyntäen myös terveysalan opiskelijoiden työpanosta.

 

Työ jatkuu: tulossa on esitteitä muun muassa ravitsemukseen, lapsen turvallisuuteen ja maahan muuton aiheuttamaan stressiin liittyen. Kaikki esitteet saadaan pian myös selkoruotsiksi.

Selkokieliset esitteet

Brochyren på svenska