Sivu päivitetty 12.8.2019

Maahanmuuttajanaisten voimaantumisen tukeminen

 

Hankkeessa selvitetään, millaista tukea ja tietoa maahanmuuttajataustaiset äidit tarvitsevat liittyen lapsen odotukseen, hoitoon ja kasvatukseen uudessa kulttuurissa. Lisäksi kartoitetaan kehittämistarpeet, joita neuvolan työntekijät kokevat työskennellessään tämän asiakasryhmän kanssa.   

Vastauksena tuen tarpeisiin koulutetaan muutamia maahanmuuttajataustaisia naisia vertaisohjaajiksi sekä tuotetaan selkokielistä materiaalia tärkeiksi havaituista teemoista (esim. lapsen kasvu ja kehitys).