Sivu päivitetty 5.4.2018
MARJAT – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen terveyden ja hyvinvoinnin keinoin

MARJAT – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen terveyden ja hyvinvoinnin keinoin

MARJAT-hanke tukee Suomeen tulevien maahanmuuttajien kotoutumista. Hankkeessa kotoutumista tuetaan edistämällä maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia.

Päätavoitteita ovat maahanmuuttajien terveystietouden lisääminen ja palveluohjauksen kehittäminen. Maahanmuuttajien omia terveyden edistämisen valmiuksia parannetaan työpajojen, teemapäivien ja osallisuutta tukevien toimintojen avulla.

Hankkeen keskeiset teemat ovat:

  • terveys ja hyvinvointi kotoutumisen perustana
  • uutta oppien ja kehittyen
  • parempaa palvelua maahanmuuttajille.

Työtä tehdään yhdessä maahanmuuttajien, nykyisten ja tulevien terveysalan ammattilaisten  ja muiden toimijoiden kesken.

Hankkeessa kehitetään palvelutarjotin ja yhteistyö- ja toimintamalli, jonka avulla maahanmuuttaja osaa käyttää oikea-aikaisesti tarkoituksenmukaisia palveluita. Toimintamalli tulee alueellisesti Turun kaupungin, Sateenkaarikoto ry/Opetuskoti Mustikan,  Salon kaupungin, SPR Varsinais-Suomen piirin, Turun ammattikorkeakoulun sekä maahanmuuttajajärjestöjen käyttöön.

Julkaisut

Näytä lisää

Liikettä ja iloa arkeen : toimintamalli maahanmuuttajanaisten fyysisen aktiivisuuden ja osallisuuden edistämiseksi. Sajanti, Katja. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018061313803  

Monikulttuurista osaamista kehittämässä : koulutussuunnitelma avoterveydenhuollon henkilöstölle. Männikkö, Johanna. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018082414647

Maahanmuuttajien hoitotyö terveysasemilla: osaamisen kehittäminen. Kevo, Nina. 2017. Saatavissa:  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705239585

Koulutusta monikulttuuriseen hoitotyöhön: koulutussuunnitelma äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajille. 2016. Tainio, Nina.  Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605167994

Tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ennaltaehkäisy – Esite maahanmuuttajanaisille. Tiina Tähtinen, Janina Valonen, Janina Vuori & Elisa Ylinen. 2018. Saatavissa    http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805117654

Ensiaputaitojen ohjaaminen maahanmuuttajille- lasten ensiapu. Jenni Niemelä ja Emmi Nummikoski.  2018. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805148017

Terveysneuvontaa maahanmuuttajille. – Neuvontapäivät Yhdessä-yhdistyksessä. Miira Mäki-Turja, Venla Ollila & Jutta Patanen. 2018. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805117687

Monikulttuurinen osaaminen sairaanhoitajan työssä. Meri Tuononen, Teemu Vallius ja Emmi Vauhkonen. 2018. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805097287

Maahanmuuttajan tarpeet ja erityispiirteet Suomen terveydenhuollossa. Hämäläinen, Pilvi; Löwendahl, Noora; Viitala, Sandra. 2017. Saatavissa:  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121421329

Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi sekä terveyspalvelujen käyttö Suomessa. Ristelä, Tommi; Räikkönen, Silja. 2017.Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121421275

Maahanmuuttajanaisten terveyspalvelujen tarve. Kipinoinen, Riitta. 2017. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121721667

Seksuaaliterveysneuvontaa maahanmuuttajanaisille: neuvontatapahtuma Opetuskoti Mustikassa. Marinica, Susanna; Mattila, Livia; Siivola, Sanni; Tamminen, Kaisu. 2017. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121821757

Ravitsemuskurssi maahanmuuttajien kotoutumisen tukena. Kallionpää, Jenni; Liukko-Sipi, Katri; Shirmohammadi, Fariba; Vuola, Mari. 2017. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121721704

Unen tukeminen: selkokielinen verkkoesite maahanmuuttajille. Maniscalco, Anna; Marenkova, Elisaveta; Mäkinen, Niina. 2017. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121421289

Maahanmuuttajanaisten syöpäseulontoihin osallistuminen Suomessa: esite syöpäseulontoihin osallistumisen lisäämiseksi. Kärkkäinen, Meri; Piiparinen, Nanni; Suhonen, Emilia; Svärd, Vera. 2017. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121421264

Maahanmuuttaja asiakkaana - vastauksia hoitotyöhön arjen kysymyksiin

Monikulttuurisen osaamisen verkkokoulu

Videomateriaaleja

Metsäkylpy eli Shinrin Yoku

Seksuaalioikeuksista eri kielillä (suomi, venäjä, somali, arabia)

Nuoret ja mielenterveys

Lapsen flunssa ja korvatulehdus