Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 5.4.2018

Meri-Erko, Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit

Hankkeessa suunnitellaan 30 - 60 opintopisteen laajuinen, uusimpaan tietoon ja osaamiseen perustuva koulutusmalli meriteollisuudesta, merenkulkutaloudesta ja logistiikasta yhdessä yritysten kanssa. Tavoitteena on erikoistumiskoulutuksen malli, jolla on vahva työelämäkytkentä.

Malli hyödyntää toimivia digitaalisen oppimisen ratkaisuja. Mallia valmisteltaessa kantavana periaatteena on korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden yhteiskehittelyn vahvistaminen ja yhdessä kokeileminen. Projektissa pyritään varmistamaan koulutusverkoston ja työelämän yhteistyöllä ammattitaitoisen osaamispotentiaalin kouluttaminen meriklusterin liiketoimintaympäristöön.

Meriteollisuuden, merenkulun ja satamatoiminnot käsittävä meriklusteri on merkittävä työllistäjä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Alan keskeisenä haasteena ovat nopeat muutokset globaalissa toimintaympäristössä ja osaamisen uudistumisen vaatimukset merialan muutoksessa ja kilpailuympäristössä. Toisena keskeisenä haasteena on ammattitaitoisen henkilöstön ikääntyminen ja siirtyminen pois työelämästä. Myöskään alan houkuttelevuus ei ole ollut paras mahdollinen johtuen alaa koskeneista rakenteellisista uudistuksista.

Meriklusterin ammateissa toimivilla on pääsääntöisesti kaupallinen tai tekninen perustutkinto, eikä henkilöstöjoustoa tapahdu riittävästi meritekniikan ja kaupallisen-/logistiikanalan työntekijöiden välillä. Yhteisen erikoistumiskoulutuksen avulla siirtyminen tarpeen mukaisesti eri toimialojen välillä helpottuu.

Meri-Erko -projektia koordinoi Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus ja siinä ovat mukana kaikki merkittävät meriklusterin korkeakouluopetusta tarjoavat tahot niin kuljetuksen ja logistiikan kuin meriteollisuudenkin piiristä: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Yrkeshögskolan Novia), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy (SAMK) sekä meriteollisuuden puolelta tärkeimmät laivanrakennuksen ja meriteollisuuden kouluttajat Suomessa: Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä Turun ammattikorkeakoulu Oy. Lisäksi projektissa on mukana Koneteknologiakeskus Turku Oy.

Kaksi ja puoli vuotta kestävä hanke saa rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen. Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.