Sivu päivitetty 5.4.2018
MOMU, Moving towards Multiprofessional Work

MOMU, Moving towards Multiprofessional Work

MOMU on Turun ammattikorkeakoulun koordinoima kansainvälinen projekti, jonka tavoitteena on kehittää sosiaali- ja taidealojen välistä moniammatillista korkeakouluopetusta yhteistyössä korkeakouluopettajien, opiskelijoiden ja työelämässä toimivien ammattilaisten kanssa Englannissa, Virossa, Suomessa ja Espanjassa. 

MOMU tähtää toiminnallaan taiteen ja sosiaalialan nykyisten ja tulevien ammattilaisten välisen yhteistyön ja uudenlaisen ymmärryksen lisäämiseen.

MOMUn päätavoitteina on:

  • Määritellä edellytykset ja selvittää jo olemassa olevia lupaavia käytäntöjä moniammatilliselle yhteistyölle taide- ja sosiaalialojen välillä
  • Suunnitella ja toteuttaa MOMU-koulutuspaketti moniammatillisesta opettamisesta ja oppimisesta yhteistyömaiden taide- ja sosiaalialojen korkeakouluopettajille
  • Dokumentoida ja arvioida sekä korkeakouluopettajien koulutuspakettia että moniammatillisten yhteistyökumppaneiden korkeakouluissa järjestämiä moniammatillisia kursseja
  • Kerätä ja muotoilla saavutetusta tiedosta ja materiaalista kattava käsikirja moniammatillisen työn opettamiseen ja oppimiseen sekä
  • Levittää projektin tuloksia kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa, julkaisuissa ja artikkeleissa.

Sosiaali- ja taidealojen opiskelijat osallistuvat moniammatillisesti järjestetyille kursseille, joita MOMU-hankkeen koulutuksiin osallistuneet opettajat vetävät omille opiskelijaryhmilleen. Opiskelijoiden kanssa tehtävä työ muodostaa koulutukseen liittyvän käytännönharjoittelun, jossa opettajat pääsevät soveltamaan oppimaansa käytännössä.

Moniammatilliset opiskelijaryhmät järjestävät työpajoja tai muuta toimintaa syrjäytymisvaarassa oleville nuorille yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa.

Projektin tavoitteena ja tuloksena hankkeen päättyessä ovat seuraavat tuotokset:

  1. Moniammatillisen yhteistyön kompetenssien määrittely ja tiedon levitys
  2. Moniammatillisen opettamisen koulutuspaketti korkeakouluopettajille
  3. Käsikirja moniammatillisesta opettamisesta ja oppimisesta