Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 15.9.2020
Multicomponent Materials Centre of Expertise for Additive Manufacturing (MMAM)

Multicomponent Materials Centre of Expertise for Additive Manufacturing (MMAM)

Lisäävän valmistuksen (yleisesti tunnettu 3D –tulostuksena) tulo edellyttää nyt käytössä olevien suunnittelu- ja teknisten kompetenssien päivittämistä. Valmistustavat ovat muuttumassa, samoin tarve digitaalisten tuotteiden ja kopioiden toteutukselle. Teollisuuden näkökulmasta on keskeistä saada koulutettua ammattilaisia (sekä opiskelijoita, että jo työelämässä olevia), jotka hallitsevat uudet tuotantomenetelmät.

Multicomponent Materials Centre of Expertise for Additive Manufacturing (MMAM) tulee vakiinnuttamaan Turun ammattikorkeakoulun ja sen kumppanien aseman edelläkävijöinä biomateriaalien tutkimuksessa ja niiden soveltamisessa lisäävään valmistukseen. Tämä tulee luonnollisesti vahvistamaan alan liiketoiminnan kilpailukykyä ja samalla alueen valmiuksia. MMAM Osaamiskeskuksen tavoitteena on vahvistaa, yhdistää ja parantaa alueellista yhteistyötä lisäävän valmistuksen, lääketieteen, hammaslääketieteen, lääkeannostelun ja biomateriaalien tutkimusaloilla luomalla TKI (Tutkimus, kehittäminen ja innovaatio) –yhteistyön alustan. Turun AMK yhdistää perinteisiä tuotantomenetelmiä lisäävään valmistukseen, kemian teknologiaan ja hammastekniikkaan yhteistyössä Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. Yhteen liitetty tieto tulee edistämään uusien materiaaliyhdistelmien ja 3D-tulostusprosessien tutkimusta ja kehittämistä (sisältää ensivaiheen tuotesuunnittelun), joka hyödyttää alueen korkeakoulujen ja teollisuuskumppaneiden ekosysteemiä kokonaisuudessaan.

Investoinneilla laitteistoon sekä tutkimus- ja innovaatioresursseihin projekti lisää yhteistyöyritysten kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä uusien ja innovatiivisten tuotantomateriaalien sekä uuden 3D-tulostusosaamisen avulla. Samalla myös alueen arvostus ja näkyvyys tältä osin kasvaa. Toimiva TKI-yhteistyö on myös merkittävässä roolissa luomassa MMAM Osaamiskeskuksen käytäntöjä, työmenetelmiä ja rooleja sekä prosesseja luoden näin vahvan perustuksen jatkuvalle kehittämiselle ja yhteistyölle.

MMAM-logo.png