Sivu päivitetty 5.4.2018
NÄKYMÄTTÖMÄT -  Nuorten digitarinat

NÄKYMÄTTÖMÄT - Nuorten digitarinat

Näkymättömät-logo

Näkymättömät-hankkeen pyrkimyksenä on kehittää toimintamalli osallistamaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja tukea heidän kykyään toimia digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Hankkeessa etsitään yleisten kirjastojen, nuorisotyön ja koulutusorganisaatioiden välille valtakunnallista tapaa toimia, jolla vahvistetaan nuorten identiteettiä ja tulevaisuuskuvaa. Käytäntö tukee erityisesti yleisten kirjastojen roolia uudenlaisena nuorten osallistumiseen kannustavana ja rohkaisevana tilana. Erilaisia ilmaisukeinoja hyödyntävää toimintamallia levitetään valtakunnallisesti ja sillä pyritään edistämään nuorten kykyä hakeutua työelämään ja opintoihin.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilla

Hankkeen osatoteuttajat kehittävät toimintamallia omalla alueellaan yhteistyössä nuorisotyön ja kirjastotoimen arjessa. Laajalla toiminta-alueella pyritään vahvistaman mallia ja sen monialaisuutta, mutta myös edistämään eri sektoreiden valtakunnallista yhteistyötä.

Hanke jakautuu seuraaviin työpaketteihin:

Tp 1.  Kartoitukset: kirjastojen yhteistyöverkostot ja koulutustarpeet

Tp 2. Nuorten työpajojen monimediaiset ilmaisuvälineet

Tp. 3. Digitaaliset välineet ja valmiudet

Tp. 4. Nuorten kohtaaminen ja työpajamenetelmät

Tp. 5. TOIVO-toimintamallin kehitys ja arviointi

Tp 6. Hankehallinnointi, koordinointi ja viestintä