Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.8.2018
NewWoW Crafting - mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta tuottavuutta ja hyvinvointia

NewWoW Crafting - mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta tuottavuutta ja hyvinvointia

NewWoW Crafting - mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta tuottavuutta ja hyvinvointia -projekti keskittyy tulevaisuudessa yhä yleistyvään mobiiliin ja monipaikkaiseen työhön.

Tällaisen työn volyymin tiedetään kasvavan. Monipaikkainen työ sisältää monia etuja ja mahdollisuuksia monipuolistaa työn tekemisen ulottuvuuksia, jos ne osataan innovatiivisella ja kestävällä tavalla ottaa käyttöön. Kyseistä työtyyppiä on tutkittu aiemminkin, mutta varsinaiset kehittämistoimenpiteet ovat olleet suhteellisen vähäisiä.

NewWoW-projekti vastaa tarpeeseen tietää ja ymmärtää, miten mobiilit ja monipaikkaiset työntekijät muotoilevat uusilla tavoilla rakentuvaa työaikaansa, työtapojaan ja käyttämiään moninaisia työtiloja. Lisäksi projekti käyttää tutkimushavaintoja oppina ja aineksena, jonka avulla pystytään tukemaan työntekijöitä suoraan henkilökohtaisella tasolla ja välillisesti heidän edustamiensa organisaatioiden kautta.

Kohderyhmänä ovat erityisesti mikro- ja pk-yritysten henkilöstö. Heillä on suuri potentiaali saavuttaa yksilötasolla mobiilin työn edut terveellisellä ja turvallisella tavalla. He myös vaikuttavat merkittävästi työvoiman hyödyntämisen tehokkuuteen valtakunnallisella tasolla.

Projektin tavoitteet

  • selvittää mobiilin ja monipaikkaisen työn työajan ja työtilojen hallinnan käytännöt, jotka työntekijät ovat muotoilleet tasapainottaakseen työnsä asettamat vaatimukset ja omat voimavaransa, ja jotka ovat siten lisänneet työntekijöiden hyvinvointia ja työn tuloksellisuutta,
  • tunnistaa eri toimialojen yhteiset ja niitä erottavat piirteet em. asioiden suhteen siten, että niitä voidaan käyttää projektiin osallistuvien eri alojen keskinäisessä kehittämisessä,
  • kehittää ja kokeilla yhteistoiminnallisia menetelmiä käyttäen moderneja menettelytapoja työn muotoiluun sekä tuottaa niihin liittyvää valmennusmateriaalia ja -menetelmiä,
  • kehittää työterveysyhteistyön toimintatapamalli mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä sekä sitä tukevia menetelmiä ja valmennussisältöjä työterveyshuoltojen, pk-yritysten sekä työsuojelun, työhyvinvoinnin ja yrittäjyyden asiantuntijoiden ja tukitahojen käyttöön.