Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 10.6.2019
NIKO II – terveyden edistäminen nuorten arjessa

NIKO II – terveyden edistäminen nuorten arjessa

NIKO II – terveyden edistäminen nuorten arjessa -jatkoprojektin päätarkoituksena on kehittää, toteuttaa ja ylläpitää konkreettista, nuorten ympäristöihin jalkautuvaa monipuolista terveyttä edistävää toimintaa.

Toiminnan pääpainopisteet vuosina 2019–2021 ovat ammattikoulu-, yläkoulu- ja alakouluikäiset nuoret, vertaispaine, nuorten osallistuminen toiminnan toteutukseen, elintavat ja päihteiden käytön taustatekijät, vanhemmuuden tukeminen sekä NIKO I -projektissa luotujen toimintamallien juurruttaminen. 

Tavoitteena terveydentilastaan huolehtiva nuoriso

Projektin pitkänajan tavoitteena on hyvinvoiva, nikotiiniton, osallistuva ja omasta terveydentilastaan huolehtiva nuoriso. Kehittämistyön visiona on luoda alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisesti päteviä toimintamalleja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja terveellisten elämäntapojen ylläpitoon. 

Projektissa toteutetaan terveydenedistämisen toimintaa nuorten ja heidän lähiyhteisöjensä (perhe, koulu ja harrasteet) kanssa yhteistyössä toimien ja kohderyhmiä monipuolisesti osallistaen. 

Projektissa luodut toimintamallit on tarkoitus integroida pysyväksi osaksi nuorten terveydenedistämisen toimintaa. Siten ne ovat käytettävissä ja ohjattavissa nuorten ja heidän lähiyhteisöjensä käyttöön, ja niistä muodostuu kiinteä osa sekä nuorten omaa elämää, vanhempien tiedonsaantia että  kasvatus- ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten täydennyskoulutus- ja opetusmateriaalia.