Sivu päivitetty 30.8.2016
NonHazCity

NonHazCity

NonHAzCity-hanke keskittyy haitallisten aineiden kartoittamiseen ja niiden haittojen vähentämiseen kaupunkiympäristössä. Hankkeessa kartoitetaan mistä eri toiminnoista ja alueilta haitallisia aineita pääsee ympäristöön. Tarkastelun kohteena ovat mm. Vesitekniikan tutkimusryhmän kaksi tärkeää tutkimuskohdetta, kunnalliset jätevedet sekä hulevedet. Hankkeessa etsitään innovatiivisia ratkaisuja haittojen vähentämiseen niin pienyrityksissä, kaupungin toiminnoissa kuin yksityistalouksissakin.

Turun ammattikorkeakoulu tulee tekemään hankkeessa tiivistä alueellista yhteistyötä ja yksi tärkeimpiä yhteistyökumppaneita on Turun kaupunki. Kaupungin organisaatiosta hankkeessa liitännäispartnereina ovat Vesiliikelaitos, ympäristönsuojelutoimisto, jätevedenpuhdistuslaitos sekä hankinta- ja logistiikkakeskus. Kansallisena avainkumppanina toimii TUKES.

Turun ammattikorkeakoulu, yhdessä Turun kaupungin kanssa, tekee mm. haitallisten aineiden kartoitusta, laatii ohjeistusta ja antaa koulutusta haitallisten aineiden käytöstä alueen pienyrityksille sekä laatii kaupungin kanssa kemikaalitoimintasuunnitelman "Chemical Action Plan". Opiskelijoille hanke tarjoaa hyviä mahdollisuuksia mm. toimia pienyritysten kanssa.

Kansainvälisessä hankkeessa partnereita on yhteensä 18. Mukana on 10 kaupunkia Ruotsista, Baltian maista, Puolasta ja Saksasta. Yliopistoyhteistyötä tehdään Ruotsin maatalousyliopiston (Swedish University of Agricultural Sciences), Gdanskin Yliopiston sekä Saksalaisen Institute of Applied Ecologyn (IFAOE) kanssa.

Hanke on osa EU:n Itämeristrategien jalkauttamista ja hankkeelle on myönnetty strategian lippulaivaprojekti -status.

BSR_NHC_Combined_logo[0.1].jpg