Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 21.5.2018

NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään

Opintopolkujen tulee olla joustavia ja opiskelijoiden siirtymisen työelämään sujuvaa. NOPSA-hankkeessa kehitetään ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä, jotta ammatillisesta perusopetuksesta voisi jatkaa helposti ammattikorkeakouluun.

Kehittämistoimenpiteet kohdistuvat erityisesti tekniikan ja liikenteen aloille, sillä niiden osaajapulan ennakoidaan lisääntyvän. Hankkeessa pyritään myös parantamaan tekniikan ja liikenteen alojen vetovoimaisuutta sekä lisäämään tietoisuutta jatko-opintomahdollisuuksista.

NOPSAn sisältö muodostuu kolmesta työpaketista:
Työpaketti 1: Ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen
Työpaketti 2: Yksilölliset joustavat opintopolut kohti korkea-astetta
Työpaketti 3: Kielten oppimisen polkuopintomallit

Hankkeen tuloksina odotetaan syntyvän digitaalisia ratkaisuja, joilla voidaan aiempaa paremmin tunnistaa osaamista ja tehdä sitä näkyväksi sekä ohjata opintoja. Lisäksi tullaan suunnittelemaan opintoja, joita ammattiopistot ja ammattikorkeakoulut toteuttavat yhteistyössä. Opettajia tuetaan laatimalla uraohjauksen valmennusohjelma. Kielitaito, erityisesti ruotsin osaaminen, on otettu yhdeksi aihealueeksi. NOPSA kehittää malleja ja materiaaleja, joilla voidaan varmistaa ammattiopistoista ammattikorkeakouluihin jatkavien opiskelijoiden riittävä kielitaito.

Hankkeessa muodostetaan alueellisia ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisiä NOPSA-tiimejä, jotka kehittävät alueensa tarpeisiin parhaiten sopivia ratkaisuja ja testaavat niitä hankkeen aikana. NOPSA-tiimit muodostavat yhdessä valtakunnallisen verkoston, jossa jaetaan kokemuksia ja parhaita käytänteitä. Hankkeen koordinaattori, HAMK, tekee verkoston työn tulosten pohjalta valtakunnallisesti sovellettavissa olevan mallin. Turun AMK muodostaa NOPSA-tiimin Turun ammatti-instituutin kanssa.

Projektin kuulumisia voi lukea NOPSA-blogista .