Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 5.4.2018
OnBoard-Med – Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping

OnBoard-Med – Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping

OnBoard-Med – Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping -hankkeen tavoitteena on vastata työelämän muuttuviin vaatimuksiin yhdenmukaistamalla, kehittämällä ja uudistamalla terveydenhuoltoon, työturvallisuuteen sekä meriliikenteen turvallisuuteen liittyvää koulutusta Itämeren alueella. Myös merenkulkuun yleisesti liittyvät hätätilanteet ovat keskeisenä osana projektia.

Yhteistyössä yhdenmukaista koulutusta Itämerelle

Henkilöstön osaamisvaatimukset ovat kasvaneet ja ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä on tullut entistä tärkeämpää. Rahti- ja matkustajalaivaliikenne Itämerellä kasvaa, öljykuljetukset lisääntyvät, rahtilaivoilla henkilöstömäärät vähenevät ja matkustajalaivoilla ikääntyneiden matkustajien osuudet kasvavat. Samanaikaisesti mahdollisuudet uuden teknologian hyödyntämiseen hätätilanteissa ovat lisääntyneet.

Tarve rajat ylittävälle yhteistyölle ja koulutuksen yhdenmukaistamiselle kansainvälisillä työmarkkinoilla on ilmeinen. Hankkeessa suunniteltavat opintokokonaisuudet koskevat mm. laivoilla työskentelevien sairaanhoitajien ja perämiesten lääkinnällisiä valmiuksia, ensihoitoa, potilasturvallisuutta, työturvallisuutta ja meriturvallisuutta.

Lopputuloksena saadaan erilaisia näyttöön perustuvia opintojaksokokonaisuuksia alueen oppilaitosten ja korkeakoulujen käyttöön ja siten lisätään potilas- ja merenkulun turvallisuutta Itämeren alueella.