Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.2.2019

Opiskelijavalintahanke

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää ja luoda uudenlaisia käytäntöjä ja valintamalleja, jotka parantavat ja tukevat hakijoiden nopeampaa hakeutumista ammattikorkeakouluun ja luovat uudenlaisia mahdollisuuksia hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Kehittämistyössä hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja.


Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen muodostuu tällä hetkellä neljästä eri osahankekokonaisuudesta:


Todistusvalinnan kehittäminen

Tavoitteena on lisätä todistusvalintoja kehittämällä ylioppilastutkinnon sekä ammatillisen tutkinnon perusteella tehtäviin todistusvalintoihin uudet yhteiset pisteytysmallit. Pisteytysmallit laaditaan yhteistyössä yliopistosektorin sekä ammattikorkeakoulusektorin kanssa. Uudistetut pisteytysmallit otetaan käyttöön kevään 2020 yhteishaussa. Uusien pisteytysmallien käyttöönotosta tiedotettiin lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia toukokuussa 2018.


Valintakokeiden kehittäminen ja digitalisointi

Hankkeessa yhtenäistetään ammattikorkeakoulujen valintakokeita kehittämällä uusi digitaalisesti toteutettava valtakunnallinen valintakoe eri koulutusalojen tarpeet huomioiden. Uusi digitaalisesti toteutettava valintakoe tullaan ottamaan käyttöön laaja-alaisesti eri koulutusaloilla syksyn 2019 yhteishaussa. Uudella valintakokeella opiskelijavalinnat voidaan toteuttaa nykyistä tasavertaisemmin ja kustannustehokkaammin. Hankkeessa syntynyt uusi digitaalinen valintakoe korvaa aiemmat koulutusalakohtaiset valtakunnalliset valintakokeet.


Muiden osaamisperustaisten valintatapojen kehittäminen

Muiden osaamisperustaisten valintatapojen kehittämisessä tavoitellaan entistä järjestelmällisempiä, kansallisesti hyödynnettäviä malleja. Osahanke käynnistyi keväällä 2018.


Opiskelijavalintoihin liittyvän ohjauksen ja viestinnän kehittäminen

Opiskelijavalintoihin liittyvää ohjausta ja viestintää kehitetään nykyistä selkeämpään ja luonteeltaan jatkuvampaan suuntaan. Tällä halutaan varmistaa, että hakijat ja heidän ohjaajansa saavat riittävästi tietoa opiskelijavalinnoista ja niihin liittyvistä menettelyistä. Opiskelijavalintojen ohjauksen ja viestinnän kehittämisessä huomioidaan nopeasti uudistuvat viestintäkanavat. Osahanke käynnistyi keväällä 2018.


Kyseessä on opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Metropolia vastaa hankekokonaisuuden valmistelusta ja toteutuksen kokonaiskoordinoinnista. Hanke toteutetaan laaja-alaisessa ammattikorkeakoulujen välisessä yhteistyössä. Teemme hankkeessa yhteistyötä Helsingin yliopiston Opiskelijavalintojen uudistaminen -hankkeen kanssa.