Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.4.2018
PISKU – Pienikin iskussa

PISKU – Pienikin iskussa

Parannetaan yhdessä yrityksien työnhyvinvointia ja työn tuottavuutta!

Nykypäivän haasteet tuottavaan yritystoimintaan ovat lähtökohtaisesti aina yrityksen henkilöstön harteilla. Siksi onkin tärkeää, että yritys pitää hyvää huolta omistaan ja antaa mahdollisuuden hyvään työyhteisöön. Hyvä työyhteisö muodostuu hyvinvoivista työntekijöistä ja hyvinvoivat työntekijät lisäävät yrityksen tuloksellisuutta. PISKU‐hankkeen tavoitteena on mikro‐ ja pk‐yritysten tuottavuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin yhtäaikainen kehittäminen muokkaamalla toimintatapoja yhtenäisiksi, tehokkaiksi ja tuottavuutta lisääviksi.

Työhyvinvointi syntyy työssä ja sen edistäminen kuuluu kaikille. Koko henkilöstön osaaminen on saatava aikaisempaa paremmin käyttöön. Omaehtoinen työn muotoilu yhdistää työn hallinnan ja kehittämisen työhyvinvointiin. Työn muotoilun sekä työhyvinvoinnin hyvien käytäntöjen jakamisen lisäksi hanke tukee mukana olevia mikro- ja pk-yrityksiä lisäämään verkostoitumista ja yhteistyötä toimintaa ja yhteistyötä edistävän alustan avulla.

Yrityksen päätöksentekoon ja vuosirytmiin liittyvät ”normaalit” toimet vaikuttavat työhyvinvointiin. Yrityksen arjen johtamista ja toteuttamista voidaan helpottaa liittämällä työhyvinvointia lisääviä toimia osaksi jokapäiväistä toimintaa. Näin lisätään yrityksen kapasiteettia saavuttaa asettamansa tavoitteet tuloksellisesti. Asiakkaista on pidettävä huolta kaikin keinoin, joista paras on tarjota heille erinomaisia ja odotukset ylittäviä palvelukokemuksia. Jotta asiakkaista voidaan pitää huolta, on ensin kyettävä pitämään huolta henkilöstöstä.

Hanke kohdistuu Varsinais‐Suomen, Lapin, Pohjanmaan sekä Uudenmaan yrityksiin. Tällä mahdollistetaan erilaisten toimialojen ja alueiden yritysten yhteentörmäyttäminen sekä toimialoista ja alueista riippumattomien hyvien käytänteiden löytämisen. Yhteistyössä yritysten kanssa hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Aalto‐yliopisto ja Vaasan yliopisto.

Pisku rahoittajat ja partnerit banneri 1000x350px (1).jpg