Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 12.6.2018

PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

Hankkeen tavoitteena on selkeyttää ja vankistaa sosiaalityön asemaa sote-uudistuksessa, sekä varmistaa asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö uudistuvassa toimintaympäristössä.

Tavoitteena Vasson osahankkeessa Varsinais-Suomessa:

  1. luoda uusia ja vaikuttavia toimintamalleja sekä –käytäntöjä sosiaalityöhön, osana sote-uudistusta ja perustoimeentulotuen Kela-siirtoa
  2. edistää paikallisiin ja maakunnallisiin tarpeisiin räätälöidyn (alueellisissa yhteistyöverkostoissa vahvasti vaikuttavan) sosiaalityön kehittämistä ja näkymistä sote-uudistuksessa ja päätöksenteossa
  3. edistää sosiaalityön orientaatiomuutosta suorite- ja järjestelmäkeskeisestä kohti asiakkaan vahvaa osallisuutta ja yhteistyöskentelyä
  4. vahvistaa erilaisten toiminnallisten lähestymistapojen ja ryhmätoimintojen, sekä yhteistyöverkostojen tavoitteellista hyödyntämistä sosiaalityössä
  5. luoda hyvät toimintamallit jatkuvalle asiakaspalautteen arvioinnille

Kuntien yhteisten kehittämisryhmien teemat ovat:

  • Palvelutarpeen arviointi (SHL) + toimintakykymittarien hyödyntäminen
  • Matala kynnys ja jalkautuminen sekä uudet hullutkin ideat
  • Rakenteellinen sosiaalityö ja sosiaalinen raportointi sekä kokemusasiantuntijuus
  • Sosiaalinen kuntoutus ja ryhmätoiminta + toimintakykymittarien hyödyntäminen