Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
ProPer - Promoting Performance

ProPer - Promoting Performance

Promoting Performance (ProPer) -projekti on osa Turku Future Sport ja Health Campus Turku -teemoissa tehtävää kehittämistyötä. Molemmissa tarkoitus on edistää Turun kansallista ja kansainvälistä tunnettavuutta monipuolisena terveyttä edistävänä liikuntakaupunkina. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on tarpeen vahvistaa ennaltaehkäisevän kuntoutuksen ja urheilufysioterapian osaamista.

Perustelut projektille nousevat sekä urheiluseuratoiminnan, koululiikunnan ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämistarpeista.  Lasten ja nuorten harjoittelu urheiluseuroissa samoin kuin aikuisten urheilijoiden valmentautuminenkin keskittyvät laajasti ja monipuolisesti lajitekniseen suorittamiseen. Niin tutkimuksissa kuin kentälläkin on kuvattu tarve aikaisempaa paremmin huolehtia siitä, että seuroissa harjoittelevat lapset ja nuoret sekä myös valmentautuvat urheilijat laajentavat liikuntataitojaan ja saavat tähän monipuolista, kehitystä ja motorista oppimista tukevaa harjoittelun ohjausta sekä terveyttä edistävää osaamista. Tämä edellyttää kehittämään seurojen toiminnan tueksi uudenlaisen, monialaisena yhteistyönä toteutettavan harjoittelukulttuurin sekä siihen liittyvät toimintatavat ja prosessit.

Myös koulujen liikunnanopetussuunnitelmaa on kehitetty korostamaan lajien asemasta perusliikunnan taitoja ja liikunnallisen elämäntavan kehittymistä. Tärkeää on onnistuneen liikuntasuorituksen edistäminen, jonka myötä syntyy positiivinen kokemus liikunnallisesta pätevyydestä. Tämä puolestaan on reitti pysyvään terveyttä edistävään liikuntakäyttäytymiseen. Sama monipuolinen ja taitava perusliikkuminen on pohja myös kilpa- ja huippu-urheilulle. Näitä teemoja edistetään Liikkuva koulu –projektissa, jonka menettelytavat ja prosessit vakiinnutetaan osaksi koulutyön arkea.

Tulokset

Tuloksena syntyy uudenlainen yhteisasiantuntijuuteen perustuva toimintakulttuuri ja menettelytavat, jotka tukevat laajasti urheiluvalmennuksen, terveysliikunnan ja taitavan liikunnan muotojen kehittämistä.

  • Liikkuva koulu –projektissa kehitettävät ja kehitetyt toimintatavat vakiintuvat osaksi Turku Future Sport ja Turku Health Campus –tavoitteita ja toimintakonsepteja
  • Syntyy vakiintunut toimintamalli ja selkeät palveluketjut, joissa valmennuksen, liikunta- ja kuntoutusalojen asiantuntijat toimivat yhdessä ja edistävät uudenlaisen harjoittelukulttuurin syntymistä sekä myös yleisesti väestöä palvelevia terveyttä edistäviä ratkaisuita ja toimintatapoja
  • Ennaltaehkäisevä kuntoutuksen ja urheilufysioterapian osaaminen ja palvelut ovat integroituneet ja vakiintuneet urheiluvalmennuksen osaksi (erityisesti urheiluakatemiatoiminnassa).
  • Ennaltaehkäisevän kuntoutuksen ja urheilufysioterapian palveluketjut ovat selkeät ja vastaavat niin lasten ja nuorten, kuntoliikkujien, urheiluseurojen kuin huippu-urheilijoidenkin tarpeisiin.