Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024

RENE − Renewing Ergonomic Education for Health Care Students in European HEIs

RENE-hankkeen tarkoituksena on parantaa ja yhtenäistää potilaan käsittelyn koulutusta terveysalalla.

Työturvallisuus, riskinhallintatyökalujen käyttö, kommunikointi potilaan kanssa sekä tiedot ja taidot oikeanlaisista käsittelytekniikoista ovat keskeisiä potilaan käsittelyssä muuttuvassa ympäristössä ja vaihtelevissa tilanteissa.

Kansallisten ja kansainvälisten tilastojen mukaan terveysalan henkilöstöllä on suuri riski lihas- ja tukielimistön ongelmiin, mikä johtuu suurelta osin huonoista potilaan käsittelyn käytännöistä. Siksi on tärkeää, että potilaan oikeanlaiseen käsittelyyn perehdytään jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintoja.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on kehittää ja standardisoida kurssi potilaan käsittelystä ja samalla kannustaa opiskelijoita kansainvälisyyteen.  Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta potilaan turvallisesta ja kuntouttavasta käsittelystä terveydenhuollon sektorilla.

Projektin vaiheet

RENE-projekti koostuu kolmesta vaiheesta: nykytilanteen selvittämisestä, joka toimii pohjana toiselle vaiheelle eli SAPHA-kurssin (SAPHA − Patient handling in safe and rehabilitating way) suunnittelulle sekä opettajille suunnatusta käsikirjasta, joka tukee kurssin käytännön toteuttamista. Painetun ja erityisesti sähköisen käsikirjan avulla projektin tulokset ovat käytettävissä myös projektin päättymisen jälkeen.