Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 17.6.2024
Ruokohelmi III

Ruokohelmi III

Ruokohelmi III -hankkeen tavoitteena on elinympäristöjen laadun parantaminen vesialueilla, rannoilla, ruovikossa ja rantalaitumilla, kuten aiemmissakin Ruokohelmi -hankkeissa. Kunnostukset liittyvät erityisesti lintuvesien ruovikoiden ja niitä ympäröivien niitty- ja ranta-alueiden kunnostamiseen. Kohdealueina ovat Natura 2000 -alueisiin kuuluvat Turun Ruissalon pohjoiset rannat sekä Turun ja Kaarinan yhteinen Rauvolanlahden alue.

Rauvolanlahden alueella tavoitteena on laajentaa jo olemassa olevaa pientä kosteikkoa. Lisäksi järviruokoa niittämällä ja korjaamalla poistetaan ravinteita kierrosta ja vähennetään vuosittain kerroksina mätänevan vanhan ruovikkokerroksen metaanipäästöjä. Ruissalossa on tarkoitus niittää järviruokoa ja testata niitetyn järviruo’on hyötykäyttöä viemällä vedestä niitetty ruokobiomassa Ruissalosta suoraan vesiteitse energiajakeeksi polttolaitokselle. Molempien niittokohteiden jatkohoito pyritään turvaamaan laiduntamalla. 

Hankkeessa tehdään myös ruovikon täydennysniittoja aiemmassa Ruokohelmi-hankkeessa ennallistettuihin ja laidunnukseen otetuille kohteille Piikkiön-Kuusistonlahdella ja Paraisten Brattnäsinlahdella.

Ruokohelmi III_logot.jpg