Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.5.2019
RUORI 2 – uutta suuntaa terveyteen, työ- ja toimintakykyyn

RUORI 2 – uutta suuntaa terveyteen, työ- ja toimintakykyyn

RUORI logot.jpg

RUORI 2 - hankkeen päämääränä on kehittää työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien työikäisten työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita asiakasta aktivoiden ja kuunnellen.

Tavoitteena on lisätä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien mahdollisuutta osallisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Työikäisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen työttömyyden aikana on keskeistä sekä tulevan työllistymisen että oman hyvinvoinnin näkökulmasta.

Hanke pohjautuu vuonna 2016 tehtyyn kartoitukseen. Hankkeessa toteutetaan työttömien haastatteluissa ja työpajoissa esille tulleita ideoita ja toiveita. Työttömät kokivat, että tarvitaan kannustajaa ja motivoijaa, jonka kanssa on helpompi aktivoitua oman hyvinvointinsa edistämisessä. Hankkeessa valmennetaan työttömiä vertaisvalmentajiksi ja kimppakavereiksi työttömien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Lisäksi tavoitteena on työttömien osallisuuden sekä elämänhallinnan parantaminen vertaisvalmentaja- ja kimppakaveritoiminnalla. Toiminnassa osallistetaan työttömät hankkeen arviointiin, kehittämiseen, tuloksista tiedottamiseen ja tulosten jalkauttamiseen. 

Kohderyhminä ovat työttömät työnhakijat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat työikäiset henkilöt, erityisesti yli 30-vuotiaat ja maahanmuuttajat Turussa, Naantalissa, Raisiossa ja Salossa.

Vertaisvalmentaja- ja kimppakaveritoimintaa toteutetaan hankkeen aikana yhteistyössä Turun ja Salon työttömien yhdistysten kanssa.

Tartu käsikirjaan

Kartta kohti hyvää oloa ja kaveruutta -käsikirja on julkaistu osoitteessa https://kimppakaveri.wordpress.com

Tartu rohkeasti RUORIIN ja viitoita reitti kimppakaveritoimintaan käsikirjan merimerkkien avulla.

Julkaisut