Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024

SeBNet – Smart Electric Bus Network Integration

Hankkeen tavoitteena on kehittää ratkaisuja sähköisen joukkoliikenteen ja uusiutuvan sähköenergian tuotannon integraatioon sekä älykkään sähköisen liikenteen hubin toteuttamiseen.

Tavoitteiden toteuttamiseksi hyödynnetään digitaalisia simulointityökaluja, laboratoriosimulointia ja pilottitoteutuksia. Pilottitoteutukset mahdollistavat uusien loT-ratkaisujen ja -ohjelmistojen kehittämisen yhdessä IoT-alan yritysten kanssa. 
Hankkeen tulokset ovat niin PK-yrityssektorin käytettävissä kuin myös kunnallisten joukkoliikenne- ja energiaviranomaisten hyödynnettävissä skaalautuvien sähköbussijärjestelmien suunnittelussa. 

Lyhyen aikavälin tuloksena saadaan ennakoitua sähköisen liikenteen laajentumisen vaikutuksia ja laadittua ohjeistuksia joukkoliikenteen suunnittelun tueksi. 

Pilottitoteutuksissa voidaan testata uusia toimintamalleja ja tuotteita, jotka voivat luoda yrityksille uusia markkinanäkymiä.
Pidemmällä aikavälillä IoT-ratkaisuilla ja palveluilla mahdollistetaan osajärjestelmien kuormituksen seuranta sekä ennakoiva sääolosuhteiden ja kuormituksen mukaan muuttuva energiavarastojen hyödyntäminen. Ratkaisuilla voidaan myös vähentää ja ennakoida huollon tarvetta, mikä parantaa tuottavuutta.