Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.2.2018
Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen

Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen

Uudenkaupungin makeavesialtaaseen laskevan Sirppujoen valuma-alue on merkittävin happamien sulfaattimaiden esiintymisalue Varsinais-Suomessa. Happamuuden lisäksi joen vesienhoidollisena haasteena on hajakuormitus, tulvat ja uoman rakenteelliset muutokset. Sirppujoella ei ole aiemmin tehty kokonaisvaltaista vesien- ja tulvasuojelun suunnittelua tai vastaavien toimenpiteiden kohdentamista. 

Hankkeen tavoitteena on Sirppujoelle ja sen valuma-alueelle kohdistuvan suunnittelun ja käytännön esimerkkien avulla edistää ja kehittää vesiensuojelua, sopeutumista tulvahaittoihin joen alajuoksulla, sekä jakaa tietoa ja jalkauttaa parhaita käytäntöjä vesiensuojelusta happamilla sulfaattimailla. 

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat:

  1. Etsiä eri sopeutumiskeinoja Sirppujoen alajuoksun tulvahaitoille
  2. Edistää säätösalaojituksen ja -kastelun käyttöönottoa sekä parantaa sen vaikuttavuutta happamilla sulfaattimailla
  3. Pilotoida biohiilisuodattamoa vesiensuojelun uutena toteutuskeinona
  4. Lisätä tietämystä ja motivoida maanomistajia vesiensuojelun tehokkaaseen toteutukseen

Hanketta toteuttivat Turun ammattikorkeakoulu Oy, ProAgria Länsi-Suomi, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Tmi Heikki Mustonen, Sirppujoen järjestely-yhtiö, Uussaaren tila/ACF Uussaari Oy ja Uudenkaupungin Vesi.
 
Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 199 548 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta. Kärkihankkeissa pyritään erityisesti vähentämään ravinteiden ja haitallisten aineiden päästöjä Itämereen, sisävesiin ja pohjavesiin.

ProAgrian hankesivut