Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 5.4.2018
SoteNavi – pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke

SoteNavi – pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakennemuutos aiheuttaa hyvinvointialan mikro- ja PK-yrityksille sekä kolmannen sektorin toimijoille haasteita. Kaksivuotinen SoteNavi-hanke pureutuu uudistuksen haasteisiin sekä tarjoaa apua yrityksille ja järjestöille. Hankkeen päätavoitteena on lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta sote-alan yrityksissä ja järjestöissä Suomessa.

Osaamisen kehittäminen sote-alan yrityksissä ja järjestöissä on yksi SoteNavi-hankkeen keskeisimmistä tavoitteista. Kehittämisteemoja ovat mm. työhyvinvointi, tuottavuus, muutosjohtaminen, henkilöstön osallisuus, digitalisaatio, hyvinvointiteknologia, markkinointi ja viestintä sekä laadukas asiakaslähtöinen palvelumuotoilu. Hankkeessa luodaan alueellisia ja valtakunnallisia verkostoja sekä parannetaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeessa  kehitetään ja arvioidaan toimintamalleja työhyvinvoinnin ja tuottamisen lisäämiseksi yrityksissä ja järjestöissä.

Hankkeen toimenpiteet:

1. Kartoitetaan työhyvinvoinnin ja tuottavuuden nykytila hankkeessa mukana olevissa organisaatioissa haastattelemalla avainhenkilöitä, käyttämällä työhyvinvointimittareita sekä keräämällä tilastotietoa sairauslomapäivistä ja liikevaihdosta.

2. Järjestetään valmennusta työpajoissa alueellisesti.

3. Järjestetään valtakunnallisia teemapäiviä.

4. Luodaan mentorointiohjelma mukana olevien organisaatioiden tarpeiden perusteella.

5. Rakennetaan alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyöverkosto toimijoiden kesken.

6. Suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan parhaat käytännöt työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi.

SoteNavi-hankkeen tuotoksena syntyy digitaalinen navigaattori, joka sisältää kohderyhmälle suunniteltuja välineitä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseen.