Sivu päivitetty 5.4.2018

TRY OUT! Kiertotalouden ja cleantechin kokeilut kaupunkien ja yritysverkostojen kanssa – toimivat liiketoimintamallit esiin

TRY OUT! -hankkeessa rakennetaan kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen perustuva innovaatioalusta kokeiluympäristöineen, joka tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisten kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamallien, sektorien välisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen kokeilulle, joista toimivimmat jäävät elämään ja etenevät markkinoille.

Kiertotalous ja cleantech-liiketoiminta muuttavat parhaillaan radikaalisti tapaamme käyttää materiaaleja ja rakentaa siihen liittyviä liiketoimintamalleja. Sekä kiertotalous että cleantech nähdään suurena mahdollisuutena luoda uutta liiketoimintaa, innovaatioita, kasvua ja työpaikkoja.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

  1. Edistetään kiertotalouden ja cleantechin innovaatioalustan syntymistä
  2. Etsitään toimivia kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamahdollisuuksia kokeilemalla
  3. Mahdollistetaan uusien markkinavetoisten ratkaisujen ja palvelujen syntymistä
  4. Toteutetaan kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen, muiden TKI-toimijoiden ja asiakkaiden välistä tuotekehitys-, innovaatio- tai kaupallistamisyhteistyötä konkreettisella ja edelläkävijyyttä tukevalla tavalla
  5. Lisätään aihepiirin liiketoimintaa, työllisyyttä ja sitä kautta alueiden hyvinvointia
  6. Edistetään toimenpiteillä kaupunkien ja korkeakoulujen järjestelmätason muutosta sekä kehittämistoiminnassa yleensä, että erityisesti kiertotalouden ja cleantechin kehittämisessä