Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
UEDT - Uuden energian ja digitaalisen teknologian murros

UEDT - Uuden energian ja digitaalisen teknologian murros

Uuden energian ja digitaalisen teknologian murros -hankkeessa rakennetaan vahva tutkimus- ja innovaatioympäristö, joka mahdollistaa Varsinais-Suomen teollisuuden teknisen kilpailukyvyn kehittämisen. Varsinais-Suomessa tehdyt selvitykset suosittelevat panostamista nousukautta elävien alojen tutkimus- ja kehittämistoimiin, jotta positiivinen muutos saadaan täysimääräisenä hyödynnettyä. Tällöin vaikutukset ovat kansalliset eikä vain alueelliset.

UEDT hankkeen tuloksena on elinvoimainen, innovatiivinen, yhtenäinen ja verkostoitunut Lounais-Suomi, joka positiivisen rakennemuutoksen hyötyjen maksimoinnin myötä vaikuttaa positiivisesti koko Suomen hyvinvointiin ja kilpailukykyyn. Tuloksena on myös entistä tiiviimpi yhteistyö Lounais-Suomen alueen korkeakoulujen kesken teknisten alojen tutkimus- ja kehitystyössä, kuten myös alueen yritysten ja heidän alihankintaverkostojensa parempi osaamistaso ja mahdollisuudet tutkimustyöhön ja innovaatioihin. Välillisinä tuloksina ovat motivoituneemmat työntekijät kasvavissa teknologiayrityksissä, alueen yleinen vetovoima ja yritysten kasvanut kilpailukyky.

UEDT hankkeen toimenpiteinä ovat kolmen pääteeman mukaiset investointiohjelmat.

1) Digitaalinen tehdas 4.0 tukee digitaalisen valmistusprosessin infrastruktuuria. Uusien valmistusmenetelmien sekä tuotannosta kerättävän tiedon hyödyntämiseen liittyvä tutkimus- ja kehittämisosaaminen kohdennetaan suoraan alan yritysten tarpeisiin. Investoinnit Turun ammattikorkeakoulun toimesta tukevat koulutusta, nostavat osaamistasoa sekä ovat alueen yritysten ja heidän alihankintaverkostojensa käytössä uusien menetelmien, tuotteiden ja valmistusprosessien muodossa.

2) Uuden energian tutkimuskeskus keskittyy energiamurroksen asettamiin haasteisiin. Energiamurros muuttaa teollisuuden toimintaympäristöä radikaalisti. Murroksen läpileikkaavina teemoina ovat energian 3D:ksi kutsutut: Decarbonization, Decentralization ja Digitalization. Teemojen kattamiseksi toteutetaan kestävän sähköntuotannon, hajautettujen energiajärjestelmien, sähköenergian varastoinnin ja sähköisen liikenteen kehitysympäristöt.

3) AI/AR/VR Keskus sisältää tekoälyn, lisätyn todellisuuden ja virtuaalisen todellisuuden ytimen, jonka avulla mahdollistetaan yritystoiminnan ja tutkimuksen kilpailukykyisyys, esimerkiksi nopeuttamalla monimutkaisten tuotteiden tuotekehityssyklejä, suunnitelmien havainnollistamisen avulla. Samaa teknologiaa voidaan hyödyntää sekä julkisessa että yksityisessä palvelutuotannossa. Odotettavissa on uusia innovaatioita, tutkimuskohteita ja soveltamistapoja, joita Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston osaajat yhteistyössä edistävät.

EU-lippu ja EAKR-teksti
Varsinais-Suomen liitto