Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.11.2022

Urareitti

– korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

Projektissa vahvistetaan koulutuksen ja työelämän saavutettavuutta korkeasti koulutetuille maahan muuttaneille sekä tuetaan heidän osallisuuttaan ja osallistumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Projektissa haetaan ratkaisuja maahan muuttaneiden urareittien sujuvoittamiseen ja pyritään hyödyntämään heidän osaamistaan luomalla yhtenäisiä ja esteettömiä valtakunnallisia käytäntöjä.

Päätavoitteena on tuottaa osaamisen arvioinnin ja kontekstualisoinnin viitekehys, jota voidaan hyödyntää osaamisen arvioinnin prosesseissa sekä lisä- ja täydennyskoulutusmoduulien suunnittelussa.

Tulokset

  1. Osaamisvaaka terveysalalle: toimintaperiaatteet korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.
  2. Osaamispolut tekniikan, terveyden ja liiketalouden aloille sekä ammatilliseen opettajankoulutukseen. Mallia voidaan hyödyntää laajasti myös muilla koulutusaloilla ja toimintaympäristöissä.
  3. Terveysalan ammatillinen kielikoulutusmalli: yhtenäinen kielikoulutuksen ja kielenoppimisen jatkumo.
  4. Alueellinen ja valtakunnallinen koulutusorganisaatioiden verkostomainen yhteistyömalli korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareittien sujuvoittamiseksi.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehyksen avulla sujuvoitetaan maahan muuttaneiden etenemistä korkeakouluopintoihin ja työelämään sekä edistetään siten heidän yhdenvertaisuuttaan ja tasa-arvoisuuttaan suhteessa valtaväestöön. Hankkeen juurruttamista tukee hankkeen toteutus valtakunnallisesti eri koulutusorganisaatioiden yhteistyönä.