Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 6.6.2024
Urban Biodiversity Parks

Urban Biodiversity Parks

Urban Biodiversity Parks - hankkeessa kehitetään ainutlaatuista biodiversiteettipuistoa Skanssin alueelle. Biodiversiteettipuisto toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistämisen pilottialueena ja lippulaivakohteena, eikä vastaavia toimenpiteitä ole aiemmin kokeiltu Suomessa tässä laajuudessa. Biodiversiteettipuiston uutta kehittämisen konseptia voidaan tulevaisuudessa soveltaa myös muissa kaupungeissa. Koska osa testattavista luonnon monimuotoisuuden lisäämisen tavoista on kokeellisia, vie Urban Biodiversity Parks -hanke eteenpäin vastaavien menetelmien kehittämistä ja edesauttaa luonnon monimuotoisuuden vaalimista ja lisäämistä paitsi Suomessa myös laajemmin koko Euroopassa.

Turun AMK on mukana kolmessa hankkeen työpaketissa:

  • WP3: Turun AMK luo viitekehyksen hankkeen sosiaalisten vaikutusten, eri sidosryhmien osallistumisen tason sekä sidosryhmien tyytyväisyyden arviointiin sekä vastaa tiedon keruusta ja analysoinnista. 
  • WP6: Turun AMK kehittää yhdessä Turun yliopiston kanssa uusia osallistavia menetelmiä, joilla paikalliset asukkaat saadaan mukaan kaupunkisuunnitteluprosessiin. Työpaketissa selvitetään, millaisia luontoon perustuvia ratkaisuja paikalliset asukkaat haluaisivat sekä kehitetään ja testataan uudenlaista osallistavaa 3D-mallintamiseen pohjautuvaa menetelmää, jossa hyödynnetään virtuaalimaisemia suunnittelun apuna. Työpaketissa hyödynnetään lisäksi yhteisöraportointia osallistamisen keinona: tavoitteena on saada myös sellaisten ihmisryhmien äänet kuuluviin, jotka eivät yleensä osallistu kyselyihin tai työpajoihin. Työpaketti lisää tietoa siitä, miten eri ryhmät voidaan ottaa mukaan kestävään ja luonnonmukaisuutta edistävään viheralueidensuunnitteluun, sekä miten erilaiset menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille. 
  • WP 8: Turun AMK kehittää keinoja, joilla luonnon monimuotoisuuden huomioiminen voitaisiin saada osaksi yritysten toimintaa. Tavoitteena on lisätä yritysten tietoisuutta ja osaamista, kehittää rahoitus- ja liiketoimintamalleja sekä selvittää mahdollisia sääntelymekanismeja ja kannustimia, joilla voitaisiin kannustaa yksityinen sektori mukaan kaupunkiympäristön luonnon monimuotoisuutta parantavaan työhön.
Urban biodivversity parks_logot copy.jpg


 

Tietosuojailmoitus