Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.12.2018

Valmentavasta valmiiksi – maahanmuuttajien valmentavien opintojen kehittämishanke korkeakoulutuksessa

Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajille suunnattujen korkeakouluopintoihin valmentavien koulutusten kehittäminen kuten

  • hakuprosessien selvittäminen ja pilotointi,
  • valmentavien koulutusten rakenteellisten ja menetelmällisten suositusten laatiminen,
  • koulutusten kehittäminen mm. ammatillisten kieliopintojen ja digitaalisten menetelmien avulla ja
  • osallistavaa integraatiota edistävän toimintakulttuurin luominen korkeakouluissa.

Hankkeen myötä maahanmuuttajille suunnattujen valmentavien koulutusten saatavuus, joustavuus, valinnaisuus ja vaikuttavuus lisääntyvät. Koulutuksen ansiosta yhä useammalla maahanmuuttajalla on valmiudet edetä korkeakouluopintoihin. Ammatillisten kieliopintojen tarjonnasta hyötyvät myös avoimen AMK:n opiskelijat. Suositusten ansiosta valmentava koulutus on jatkossa yhdenmukaista ja korkeakouluilla on yhteiset toimintatavat koulutuksen järjestämisessä.

Osana hanketta toteutetaan maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus verkkototeutuksena (30 op) hankkeessa mukana olevien korkeakoulujen yhteistyönä.