Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 5.4.2018
VALTE Valmiina työelämään!

VALTE Valmiina työelämään!

Valmiina työelämään –hanke VALTE etsii keinoja tukea opiskelijan henkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia voimavaroja sekä muutoskykyä vaihtelevissa työolosuhteissa.

Turun ammattikorkeakoulun osahankkeessa jäsennetään teoreettisesti hyvinvoivan yhteisön tekijöitä sekä arvioidaan ja kehitetään työn muotoilua ja työn iloa mittaavaa mittaria opintojensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden kanssa.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy oppilaitosten yhteistyössä tuottama työhyvinvoinnin opintokokonaisuus, jossa hyödynnetään digitaalisen tekniikan mahdollisuuksia.

Opintokokonaisuus pyritään saamaan osaksi valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden tutkintoja. Keskeisiä teemoja hankkeessa ovat työelämän moninaisuus, muuttuvan työelämän vaatimukset ja työhyvinvoinnin eri osa-alueet. Opiskelijoiden toivotaan tiedostavan nämä tekijät jo opiskeluaikanaan ja opitut taidot ja asenteet toivottavasti heijastuvat myönteisesti työelämään.