Sivu päivitetty 9.3.2018
VetoVoimaa teknologia-aloille

VetoVoimaa teknologia-aloille

Teollisuuden koulutusalat eivät houkuttele opiskelijoita Varsinais-Suomessa. Ongelma koskettaa erityisesti kone- ja metallialaa, joka kärsii opiskelijavajeesta huolimatta alan viime aikoina parantuneesta työllisyystilanteesta. VetoVoimaa teknologia aloille -hanke pureutuu ongelmaan kehittämällä, kokeilemalla ja mallintamalla uusia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä haasteellisella teknologiateollisuuden alalla.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa teknologia-alojen vetovoimaa Varsinais-Suomessa sekä edistää koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymistä alan oppilaitosten ja alueen yritysten yhteistyössä toteuttamilla toimenpiteillä. Hankkeen aikana toimivaksi havaitut, vetovoimaisuutta lisäävät hyvät käytännöt ja toimintamallit kuvataan, tuotteistetaan ja jaetaan maakunnallisesti hyödynnettäväksi myös muiden vetovoimaongelmista kärsivien teollisuuden alojen kanssa.

Hankkeessa perustetaan Varsinais-Suomeen uudenlainen kummiyritysten yhteistyöverkosto, joka keskittyy nimenomaan teknologia-alan houkuttelevuuden kehittämiseen ja konkreettisen oppilaitosyhteistyön syventämiseen. Ajatuksena on toteuttaa toiminnallisia markkinointi- ja tiedotuskampanjoita yhteistyössä alaa opiskelevien nuorten kanssa.

Kampanjoinnissa hyödynnetään uutta teknologiaa ja pelillisyyttä, joiden avulla koulutusalaa ja työllistymismahdollisuuksia markkinoidaan perusopetuksen viimeisillä luokilla ja toisella asteella opiskeleville nuorille. Lisäksi oppilaitoksissa toimii yritysagentteja, jotka kehittävät kummiyritysverkoston toimintamallia tuottaen lisäarvoa eri oppilaitosten verkosto- ja yritysyhteistyöhön.

Hanke lisää ja monipuolistaa Varsinais-Suomen teknologia-alan yritysten ja ammatillisen toisen asteen oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulun konkreettista yhteistyötä. Tämän lisäksi hanke edistää yritysten näkyvyyttä oppilaitoksissa, vahvistaa ja kehittää oppilaitoksesta työelämään siirtymistä tukevia menetelmiä ja palveluita sekä edesauttaa alalta valmistuneiden nuorten työllistymistä ja kiinnittymistä alan yrityksiin.

Turun AMK toteuttaa hankkeen aikana mm. teknologiapäivän ja -kurssin yhteistyössä AMK:n opiskelijoiden ja KTK:n kanssa. Teknologiapäivän tarkoitus on perehdyttää yläkoulun opiskelijat teknologiateollisuuteen käytännönläheisesti osallistavan tekemisen kautta. Toisen asteen opiskelijoille suunnatun noin kahden viikon pituisen teknologiakurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat mm. robotiikkaan, ohjelmointiin ja 3D-teknologiaan. Kurssin vetäjinä toimivat AMK-insinööriopiskelijat sekä KTK:n asiantuntijat.