Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.10.2019

Vihreät matkaketjut

Hankkeessa lisätään henkilöliikennepalveluita tuottavien yritysten sekä niiden palveluista hyötyvien yritysten osaamista aikataulu- ja reittitiedon digitoinnissa, energiatehokkuudessa, vähähiilisyydessä sekä asiakastarpeita vastaavien matkaketjujen ja matkainformaation kehittämisessä. Valittaville kolmelle pilottireitille Varsinais-Suomessa suunnitellaan palvelumuotoilun periaattein iteratiivisessa, toimijoita verkostoivassa kehittämisprosessissa uudet matkaketjut, joita pilotoidaan käytännössä. Pilotoinnit tarjoavat toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä asiakkaille mahdollisuuden liikkua aiempaa energiatehokkaammin ja vähähiilisemmin. Hanke vahvistaa Varsinais-Suomen liikkumispalveluiden ekosysteemiä.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Lisätä energiatehokasta ja vähähiilistä liikkumista.
  2. Luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia energiatehokkaan liikkumisen edistämisen ja matkaketjujen ymmärtämisen kautta.
  3. Saada yrityksille uutta liiketoimintaa digitoimalla reitti- ja aikataulutietoja sekä pilotoimalla vähähiilisiä matkaketjuja.
  4. Lisätä liikennepalveluiden tuottajien verkostomaista yhteistyötä tavoitteena liikkumispalveluiden ekosysteemi, sekä lisätä yritysten osaamista liikennepalvelualalla.

Liikennepalveluiden tuottajilla tarkoitetaan yrityksiä, palveluiden välittäjiä tai jakelualustoja, kuntia sekä muita liikennetoimijoita.