Sivu päivitetty 17.7.2018
VirPA – Virtuaalitodellisuus turvallisuusviestinnän välineenä paloturvallisuudessa

VirPA – Virtuaalitodellisuus turvallisuusviestinnän välineenä paloturvallisuudessa

Hankkeen tuloksena saadaan ymmärrys siitä, millaisia ominaisuuksia pelastustoimen turvallisuusviestinnän kannalta tulisi virtuaalitodellisuuteen perustuvissa tuotteissa olla. Projektissa luodaan yleisempi kehitys- ja toimintamalli paloturvallisuuden VR/AR-sovelluksiin ja koulutuksiin.

Hankkeen käytettävyystutkimuksessa tarkastellaan virtuaalitodellisuuden käyttömahdollisuuksia, käyttäjäkokemuksia (UX) ja vaikuttavuutta erilaisissa työympäristöissä esimerkiksi teollisuudessa. Useiden yksittäisten käytettävyys- ja vaikuttavuustestien tulokset kootaan yhdeksi julkaisuksi (tutkimusraportti), joka toimii pohjana ja ohjeena tuleville paloturvallisuuteen liittyville VR/AR-kehityshankkeille.

Tavoitteena on tehostaa ja kehittää turvallisuusviestinnän menetelmä, joka motivoi käyttäjää uudella tavalla, uudenaikaisen virtuaaliteknologian avulla. Tuloksena saadaan tietoa virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksista, eduista ja heikkouksista paloturvallisuusviestinnässä.

Tavoitteena on myös, että pelastustoimen turvallisuusviestintähenkilöt saavat kokemuksen virtuaaliympäristöissä toimimisesta. Valmista pelillistä VR/AR-tuotetta voidaan hankkeen jälkeen hyödyntää turvallisuusviestinnässä ja yhteistyö Turun AMK:n kanssa mahdollistaa tuotteen myöhemmät jatkokehityshankkeet.

Laajempana tavoitteena on, että myös Suomen pelastustoimi pysyy virtuaaliympäristöjen kehitystyössä muiden Länsi-Euroopan maiden tasoilla (esim. Viro, Hollanti, Ruotsi).