Sivu päivitetty 5.4.2018
VOITTO

VOITTO

– Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämishanke 2015 – 2018

Hankkeen tavoitteena on

  • luoda asiakaslähtöinen toimintamalli nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-
    asemassa olevien ohjaamiseen ja työllistymiseen
  • kehittää ja kokeilla uusia palvelumuotoja työllistymisen edistämiseksi
  • vahvistaa työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä

Hankkeen palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti vähintään 300 – 500 päivää työmarkkinatukea saaneille, erityisryhmänä työelämään tai koulutukseen hakeutuvat nuoret. Lisäksi hankkeen toimenpiteisiin voidaan ohjata muita heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, joilla on edellytyksiä työllistyä.

Monialaisen tuen tarpeessa olevat henkilöt eivät kuulu hankkeen kohderyhmään.

Tulokset

Hankkeen myötä Salon alueella on käytössä asiakaslähtöinen ja tehokas ohjauksen- ja työllistymisen malli. Sen avulla kohderyhmän henkilölle löydetään helpommin hänen elämäntilanteeseensa sopiva ratkaisu.

Salon alueella on joustavia ja kohderyhmän tarpeita vastaavia osaamisen kasvattamisen mahdollisuuksia, jotka tukevat työllistymistä ja osallisuutta. Kaikki alueen toimijat ovat tietoisia olemassa olevista vaihtoehdoista ja osaavat ohjata asiakkaita uuden toimintamallin avulla alueen eri palveluihin.

Asiakkaan ohjaus on yksilöllistä, oikea-aikaista ja laadukasta - yhteistyöstä yhdessä tekemiseen. Hankkeen myötä alueen työelämä toimii yhteiskuntavastuullisesti, suhtautuu positiivisesti ja avoimesti pitkäaikaistyöttömiin, nuoriin ja maahanmuuttajiin tarjoamalla mahdollisuuksia tutustua, oppia ja työllistyä.