Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 15.2.2021
VR Fast Track - Osaamisen arvioinnin kautta työelämään

VR Fast Track - Osaamisen arvioinnin kautta työelämään

Hankkeessa kehitetään ja testataan virtuaalitodellisuuden käyttöä maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisessa ja työllisyyskoulutuksen tukena siten, että kielitaito on minimaalisena rajoitteena.

Niin ikään lisätään mm. rekrytointiryritysten tietoa virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä erilaisiin työtehtäviin kouluttamisessa ja perehdyttämisessä. Lisäksi kokeillaan matalan kynnyksen työpoolikokeilua, jossa maahanmuuttajat työskentelisivät myös pooleissa kevytyrittäjinä työnantajapooleille. Lähestymistapana ovat nopeat kokeilut, niiden arviointi ja mallintaminen.

Virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä on tutkittu jossain määrin, mutta pääasiassa koulu- ja oppilaitosyhteyksissä. Työllistämiskoulutuksen ja osaamisen tunnistamisen yhteydessä virtuaalitodellisuutta on hyödynnetty vain vähän. 

Virtuaalitodellisuudesta on todettu olevan hyötyä erityisesti maahanmuuttajien koulutuksessa, koska ohjeiden ei tarvitse välttämättä olla kielellisiä. Virtuaalitodellisuudessa voidaan tuottaa opetuskokonaisuuksia, joissa ensin näytetään oikeat toimintatavat, joita sitten virtuaalisesti voidaan harjoitella. Harjoituksia voidaan toistaa eikä väärin tekeminen haittaa. Osaaminen voidaan myös todentaa virtuaalimaailmassa tehdyllä näytöllä.

Tavoitteet

 1. Hankkessa kehitetään virtuaalitodellisuutta hyödyntävä osaamisen tunnistamisen malli. Hankkeessa halutaan testata virtuaalitodellisuutta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisessa, koska heillä osaamisen näytön esteenä voi olla puutteellinen kielitaito.
   
 2. Toteutamme virtuaalitodellisuuteen rakennettuja koulutuspaketteja maahanmuuttajille. Mallissa selvitetään mm. koulutuksen laatimiseen tarvittavat sovellukset ja lisälaitteet, koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen hinta sekä alat ja koulutukset, joissa virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää.
   
 3. Muodostaa kevytyrittäjiksi haluavista maahanmuuttajista pooli sekä maahanmuuttajia työllistävistä yrittäjistä pooli. Kehitämme mallia, jolla yrittäjien yhteenliittymät (työnantajapoolit) voivat työllistää maahanmuuttajatiimejä (työntekijäpoolit) ja kokeilla kevytyrittäjyyden mahdollisuuksia maahanmuuttajien työllistymisessä ja työkokemuksen hankinnassa yhteistyössä työllistävien yrittäjien ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.
   
 4. Tutkia, miten matalan kynnyksen työllistäminen edistää maahanmuuttajien kielivalmiuksia ja lisää mahdollisuuksia jatkotyöllistymiselle ja kotoutumiselle.

VRFastTrack_julistepohja_A3_FI.jpg
Kuvaa klikkaamalla aukeaa uudelle sivulle