Sivu päivitetty 14.8.2017
Waterchain – Pilot watersheds as a practical tool to reduce the harmful inflows into the Baltic Sea

Waterchain – Pilot watersheds as a practical tool to reduce the harmful inflows into the Baltic Sea

Itämerta kuormittavat haitalliset aineet ja ravinteet vaikuttavat kielteisesti paitsi merellisiin ekosysteemeihin myös meihin ihmisiin. Kansainvälinen Waterchain -projekti keskittyy Itämereen päätyvien ravinnevirtojen ja haitallisten aineiden vähentämiseen Latviassa, Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Ahvenanmaalla.

Projektissa hyödynnettiin kansallisia pilottivaluma-alueita käytännön vesiensuojelutyön esimerkkeinä sekä uusien menetelmien tutkimuskohteina. Tietoisuuden ja osaamisen lisäämisen kautta projekti ja sen tulokset auttavat ehkäisemään ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta jo ongelmien alkulähteillä.

Projektissa kehitettiin uusia ja innovatiivisia menetelmiä maalta vesistöihin kulkeutuvien ravinteiden ja muiden haitallisten aineiden kulkeutumisen ehkäisemiseksi. Projekti pureutui myös vesiensuojelun hallintaan kehittämällä alueellista suunnittelua ja kustannustehokkaita vesienpuhdistusmenetelmiä. Hankkeessa tuotetut verkkosivut tarjoavat työkaluja vesiensuojeluun niin päättäjille, viljelijöille, kuin kuluttajillekin. Vieraile sivuilla waterchain.eu ja katso mitä sinä voit tehdä vesiemme hyväksi.

Central Baltic logo
EU-lippu ja EAKR-teksti