Sivu päivitetty 14.8.2017
Waterchain – Pilot watersheds as a practical tool to reduce the harmful inflows into the Baltic Sea

Waterchain – Pilot watersheds as a practical tool to reduce the harmful inflows into the Baltic Sea

Itämerta kuormittavat haitalliset aineet ja ravinteet vaikuttavat kielteisesti paitsi merellisiin ekosysteemeihin myös meihin ihmisiin. Kansainvälinen Waterchain -projekti keskittyy Itämereen päätyvien ravinnevirtojen ja haitallisten aineiden vähentämiseen Latviassa, Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Ahvenanmaalla.

Projekti hyödyntää kansallisia pilottivaluma-alueita käytännön vesiensuojelutyön esimerkkeinä sekä uusien menetelmien tutkimuskohteina. Projektissa pyritään ehkäisemään  ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta jo ongelmien alkulähteillä.

Projektissa toteutetaan käytännön vesiensuojelutoimia yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja aktiivisten kansalaisten kanssa. Käytännön työ rakentuu pilottikohteiden kautta, joiden hoitoon osallistetaan paikallisia toimijoita. Projektissa kehitetään lisäksi uusia ja innovatiivisia menetelmiä maalta vesistöihin kulkeutuvien ravinteiden ja muiden haitallisten aineiden kulkeutumisen ehkäisemiseksi. Projekti pureutuu myös vesiensuojelun hallintaan kehittämällä alueellista suunnittelua ja kustannustehokkaita vesienpuhdistusmenetelmiä.

Central Baltic logo
EU-lippu ja EAKR-teksti