Sivu päivitetty 5.3.2018
Aktiivinen aikuisuus – työ- ja toimintakykyisyys

Aktiivinen aikuisuus – työ- ja toimintakykyisyys

Tutkimusryhmän tehtävä on edistää Turun ammattikorkeakoulussa toteutettavaa soveltavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joka suuntautuu ensisijassa aikuisväestön ohjauksen, kuntoutumiseen ja työllistymiseen liittyviin kysymyksiin sekä toimintakyvyn moniammatilliseen edistämiseen.

 

Tutkimusryhmän teemat

Näytä lisää
  • Aikuisväestön fyysinen, psyykkinen ja sosioekonominen hyvinvointi; hyvinvoinnin erot erityisesti syrjäytymisen näkökulmasta tarkasteltuna
  • Työyhteisöjen ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen, meriteollisuus
  • Kotoutuminen ja maahan muuttaneiden henkilöiden erityiskysymykset, monikulttuurisuus
  • Asuinalueet ja niiden merkitys hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisessä, kaupunkiterveys
  • Urasuunnittelu, uraohjaus ja työurat;  ohjaus ja ohjauksen kehittäminen
  • Sosiaalisen, ammatillisen, koulutuksellisen ja toimintakykykuntoutuksen kysymykset