Sivu päivitetty 1.2.2018
Biomateriaalit ja diagnostiikka

Biomateriaalit ja diagnostiikka

Uusia materiaaleja elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkasovelluksiin

Biomateriaalit ja diagnostiikka -tutkimusryhmän tavoitteena on kehittää erilaisia biomateriaaleja sekä tuottaa ja stabiloida biologisia aineita rokotteisiin, diagnostiikkaan ja terapeuttisiin tarkoituksiin. Työtä tehdään yhteistyössä muiden korkeakoulujen ja yritysten kanssa.

Meneillään oleva tutkimus:

 • 3D-matriiseja kudosteknologiaan, soluterapiaan ja lääketestaukseen
 • Injektoitavat rokote- ja lääkeannostelumateriaalit
 • Lääkekehitys- ja diagnostiikkatoimijoiden erikoisosaaminen ja laitekanta Turussa
 • Biomolekyylien tuotto, puhdistus, analysointi ja testaus (yhteistyössä paikallisten pk-yritysten kanssa)
 • Elintarvikkeiden tekstuuri vs. aistinvarainen arviointi (yhteistyössä paikallisten pk-yritysten kanssa

Keskeiset tutkimusaiheet:

Biomateriaaleja kudosteknologiaan

 • 3D-rakenteet biomolekyyleistä ja/tai räätälöidyistä monifaasimateriaaleista (epäorgaaniset, epäorgaanisten ja orgaanisten hybridit; suspensiot, geelit, vaahdot jne.), elävien solujen ja synteettisten tai prosessoitujen/muokattujen luonnonmateriaalien yhdistelmät
Biomateriaalien ja elävien organismien vuorovaikutus (in vitro & in vivo)
 • Kudos- ja soluvaste; biomateriaalien funktionaaliset vaikutukset; turvallisuus
Biologisten aineiden tuotanto rokotteisiin, diagnostiikkaan ja terapeuttisiin tarkoituksiin
 • Esikäsittelyn (mukaan lukien geenitekniikka), bioreaktoreissa tapahtuvien bioreaktioiden ja jälkikäsittelyn kehittäminen ja optimointi sekä tuotettujen biologisten aineiden (esim. proteiinit, viraaliset vektorit, viruksenkaltaiset partikkelit) stabilointi
Elintarvikkeiden tekstuuri- eli koostumus- ja rakennetutkimus
 • Elintarvikkeiden tekstuurien ja prosessointimenetelmien yhteys aistinvaraiseen arviointiin tuotekehitystyön tueksi

Tulevaisuuden tutkimusnäkymät

Tulevaisuudessa tutkimusryhmässä suunnataan tutkimustyötä erityisesti seuraaviin asioihin:

 • Uusien materiaalien ”biofabrikointi” (esim. luonnonpolymeerien tuottaminen bioprosesseilla ja niiden prosessointi erilaisiin kolmiulotteisiin muotoihin, kuten kalvoiksi, 3D-kappaleiksi, kuiduiksi jne.)
 • Biofabrikoitujen ja muokattujen kierrätysmateriaalien komposiitit

Tutkimusryhmän jäsenet

Näytä lisää

Mika Jokinen
Jani Pelkonen
Jarno Pusa
Petri Susi        
Raimo Pärssinen                     
Kari Haajanen
Ilari Suominen                        
Sari Loppela-Rauha